] Informatie voor deelnemende kunstenaars | Kunstkring BArt

Informatie voor deelnemende kunstenaars

Vignet BREN concept Beste deelnemer aan onze atelierroute 2017.

Hieronder vindt u een aantal zaken die van belang zijn voor een goed verloop van de atelierdagen.

De informatie-/of startlocaties 

Er zijn 2  startlocaties:
RUURLO: Voor de kunstenaars en hun gasten van wie  in Ruurlo de atelierdeuren worden opengezet is dat de Dorpskerk aan het Kerkplein 1 in Ruurlo.
OVERIGE PLAATSEN BERKELLAND: Voor de kunstenaars en hun gasten van wie  de atelierdeuren worden opengezet in Eibergen, Rekken, Beltrum, Neede, Borculo en Geesteren is dat  “Kulturhus ’t Stieltjen” aan de Wolinkweg 12 in Haarlo. Alle deelnemers hebben een bericht ontvangen op welke van deze locaties zij verwacht worden hun werk te exposeren.

Inleveren werkstukken

 • Iedere deelnemende kunstenaar (Berkellander of gast) levert één (kunst)werkstuk in bij de startlocatie die voor hem of haar van toepassing is
 • Inleveren van uw kunstwerk of werkstuk kan op vrijdag 2 juni tussen 10.00 – 12.00 uur
 • Uw kunstwerk moet voorzien zijn van uw naam, zodat de expositiecommissies er de juiste informatiekaartjes bij kunnen plaatsen. Er hoeft geen prijs bij te staan. Eventuele verkoop gebeurt uitsluitend op uw eigen locatie.
 • Het door u in te leveren werk hoeft niet hetzelfde te zijn als waarvoor u eerder een foto hebt ingeleverd t.b.v. het routeboekje
 • Schilderijen en ander 2D-werk:
  – In verband met de beschikbare ruimte mogen die niet groter zijn dan 100 x 100 cm
  – In Ruurlo kunnen de schilderijen niet opgehangen worden in de kerk en beschikt men niet over voldoende schildersezels. Vandaar dat wij u vragen om ook zelf voor een schildersezel te zorgen.
  Voor kleinere werkstukken zijn wel tafelezels beschikbaar.
  – In Haarlo is wel voldoende gelegenheid om schilderijen en ander 2D-werk op te hangen en zijn ook voldoende schildersezels aanwezig. Wel vragen wij u om dezelfde maximale grootte (100 x 100 cm) niet te overschrijden.
  – Voor Haarlo geldt wel dat u zorgt voor een goed ophangsysteem. Dus géén touw, ketting of slap ophanghaakje; liefst een staalkabeltje.
 • Keramiek en ander 3D-werk:
  – Voor beide locaties geldt: niet groter dan 150 x 50 x 50 cm,
  – Één werkstuk per deelnemer.
  Ruurlo: Voor het keramiek zijn er tafels om de werkstukken op te etaleren. Wie het op een specifieke manier wilt tentoonstellen wordt gevraagd om zelf daarvoor de benodigdheden mee te brengen
  Haarlo: Graag zelf voor een sokkel zorgen (hoog of laag, naar eigen goeddunken) om uw werk zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen.

U krijgt nog wat mee

Wanneer u uw werkstukken inlevert krijgt u van ons een aantal zaken mee waarmee u uw eigen atelierlocatie onder de aandacht kunt brengen.

 • 1 kunststof sandwichbord (A1-formaat). U wordt verzocht om dit bord goed zichtbaar aan de weg te zetten zodat bezoekers u gemakkelijker kunnen vinden. Naar believen kunt u die aanduiding nog wat accentueren met b.v. een parasol, ballonnen, vlaggetjes of iets dergelijks
 • 15 atelierrouteboekjes per locatie (of meer als u dat wilt).
  – In die boekjes vindt u de door de kunstenaars zelf aangeleverde informatie van alle 90 deelnemers, met een afbeelding van hun werk, de adressen van de 55 atelierlocaties, de openingsdagen, en een aantal plattegronden die het u mogelijk moeten maken om uw eigen route samen te stellen.
  – Het is de bedoeling dat die boekjes verkocht worden voor de prijs van slechts € 2,- per stuk. U hoeft geen  € 30,- voor te schieten. Wij rekenen graag de opbrengst met u af na afloop van de atelierroute, wanneer u de niet-verkochte boekjes weer inlevert. (Bedenk dat de opbrengst van de verkoop voor ons nodig is om mede de door ons voor de atelierroute gemaakte onkosten te dekken.)
  – Op de laatste bladzijde in het boekje is een enquête(tje) opgenomen. Omdat het voor ons de eerste keer is dat we zo’n uitgebreide route organiseren horen we graag hoe de bezoekers het ervaren hebben en of ze suggesties hebben voor een volgende keer.  Wij willen u vragen de bezoekers te stimuleren die enquête ook in te vullen (kost maar een enkele minuut) en het formulier op het laatste bezoekadres in te leveren. Daarom vragen wij u ook om ergens in uw atelier zichtbaar een bus of doos weg te zetten waarin de ingevulde formulieren achtergelaten kunnen worden. Mogelijk is het handig om ook een schaar bij de hand te hebben om de formulieren uit het boekje te kunnen knippen.
  – Aan de enquête hebben wij een prijs van € 200,- verbonden. Uit de volledig ingevulde formulieren wordt een na de atelierroute een prijswinnaar getrokken die een cadeaubon van € 200,00 krijgt.
  Die cadeaubon wordt bezorgd bij de winnaar die daarmee vervolgens voor € 200,- een kunstwerk kan kopen (of, bij aankoop van een duurder kunstwerk, € 200,- korting kan krijgen) bij een van de kunstenaars die aan deze atelierroute heeft deelgenomen.
  Deze kunstenaar kan vervolgens de cadeaubon inleveren bij de penningmeester van Kunstkring B-Art (Dolf Bierhuizen) die hem of haar dan dit bedrag contant uitbetaalt.
  – Komt u tijdens de atelierroute boekjes tekort? Er liggen altijd extra boekjes op de beide  informatielocaties. Daar kan aanvulling opgehaald worden. (Wie zelf niet weg kan kan ook bellen met 06-23723415. Dan zullen ze bezorgd worden.)
 •  Ook krijgt U een aantal A4 posters mee om op te hangen of uit te delen. Wie de A4 posters eerder wilt hebben kan die vanaf 25 mei ophalen bij Dolf Bierhuizen, Haarloseweg 6 in Borculo (naast het zwembad) of downloaden van de website http://www.kunstkringbart.com/laatste-nieuws-over-de-atelierroute/ en zelf uitprinten.

Officiële opening op vrijdag 2 juni

Ook op vrijdag 2 juni zal de officiële opening van de atelierroute verricht worden door de Wethouder van Cultuur, Mw. Joke Pot om 20.30 uur in Kulturhus ’t Stieltjen in Haarlo.

Maar, voordat het zover is wordt u om 18.00 uur verwacht  in het Kulturhus in Ruurlo,  Nieuwe Weg 5, waar u met de andere deelnemers kennis kunt maken onder het genot van een kopje koffie of thee met iets lekkers, waarna we met z’n allen naar de Dorpskerk zullen gaan om daar de expositie van de deelnemers in Ruurlo te bekijken.
Na ongeveer ½ uur (± 19.30) vertrekken we (met eigen vervoer) richting Kulturhus ’t Stieltjen in Haarlo om daar de officiële  opening bij te wonen en met elkaar te toasten op een hopelijk drukbezochte atelierroute. Na de officiële opening door mw. Pot is er ook daar ruimschoots gelegenheid om de expositie van de overige Berkellandse deelnemers te bekijken.

De organisatie van deze atelierroute zal het bijzonder op prijs stellen als iedereen bij de ontvangst om 18.00 uur aanwezig is om met elkaar kennis te maken en naar elkaars werk te kijken, zodat het ook echt een AtelierRoute Berkelland kan worden.

Tijdens de Atelierroute

 • Het is de bedoeling dat alle deelnemende locaties op alle aangegeven dagen van 12.00 tot 17.00 uur geopend zijn op de aangekondigde dagen
 • Achter in het atelierrouteboekje staat een overzicht waarop de bezoekers snel kunnen zien welke locaties op welke dagen geopend (en dus ook gesloten) zijn.
 • Op de locaties waar meer kunstenaars exposeren hoeven die kunstenaars niet altijd persoonlijk aanwezig te zijn, maar kan onderling de aanwezigheid geregeld worden.
 • Bezoekers stellen het op prijs als u hen ook gericht kunt doorverwijzen naar andere deelnemende kunstenaars.

Ophalen van het werkstuk

 • Op dinsdag 6 juni,  ook weer tussen 10.00-12.00 uur bij uw startlocatie
 • Verzoek om dan ook  in te leveren:
  – het sandwichbord
  – de overgebleven routeboekjes en
  – de ingevulde enquête formulieren.
 • De verkochte boekjes zullen dan afgerekend worden.

Aantal bezoekers

Met het oog op toekomstige te organiseren atelierroutes willen wij ook graag enkele statistische gegevens verzamelen. Vandaar dat wij u ook willen vragen om (zo goed en zo kwaad als dat gaat) tijdens de 3 atelierdagen bij te houden hoeveel bezoekers u heeft ontvangen. Graag horen wij die aantallen van u wanneer u uw werk weer komt ophalen.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om ze aan ons te stellen.
Bij voorkeur via ons e-mailadres: atelierroute@kunstkringbart.com of (wanneer de vraag specifiek over Ruurlo gaat) expositie@kunstkringruurlo.nl 

Mochten zich tijdens de atelierroute onverwacht zaken voordoen waarvoor u ons nodig hebt:
dan kunt u ons alleen telefonisch bereiken via ons “nood”nummer: 06-23723415.

Herkenbaarheid

Deelnemers zijn herkenbaar aan het hierbij afgebeelde sandwichbord. Locatieposter A6

Wij wensen u een zonnige, aangename, en hopelijk goed bezochte AtelierRoute.!!!