] Over de atelierroute | Kunstkring BArt

Over de atelierroute

(geplaatst op 29 december 2016)

Kunstkring BArt en Kunstkring Ruurlo organiseren samen een Berkellandse Atelierroute

op 3, 4 en 5 juni 2017 (Pinksterweekend) in heel Berkelland

Vignet BREN concept

Voor de eerste keer in de geschiedenis van Berkelland hebben kunstkringen uit de oorspronkelijke kernen waaruit Berkelland is ontstaan besloten om bij een aantal activiteiten gezamenlijk naar buiten te treden.

De eerste activiteit die (onder het toeziend oog van Stichting Berkelland Cultuur) wordt opgezet zal de de Atelierroute 2017 zijn, waarbij op dit moment met name Kunstkring Ruurlo en Kunstkring B-Art (de korte naam voor Berkelland Art) er samen hun schouders onder zetten.

Kunstkring Ruurlo heeft al vaker (steeds in het Pinksterweekend) met succes een atelierroute georganiseerd in en om Ruurlo; Kunstkring B-Art heeft dat in 2015 tijdens haar jubileumjaar in verschillende locaties verspreid over Berkelland gedaan, maar toen waren het uitsluitend de eigen leden die konden deelnemen aan de kunstroute.
Dat gaat nu veranderen.

Wie kunnen meedoen?

Voor 2017 is het de bedoeling dat zoveel mogelijk (zo niet ALLE) kunstenaars, beroeps- en amateurs, die wonen en/of hun atelier hebben in Berkelland in het komende Pinksterweekend (3, 4 en 5 juni) de deuren van hun atelier open te stellen voor belangstellende bezoekers.
ALLE kunstenaars. Het is dus niet nodig om lid te zijn van een van de Berkellandse kunstkringen om mee te mogen doen.

Kunstenaars die zelf geen eigen atelier hebben of die dat niet geschikt vinden om bezoekers te ontvangen, maar die wel graag mee zouden willen doen, kunnen dat aangeven. De expositie- of routecommissies van de beide organiserende kunstkringen zullen ervoor zorgen dat er voldoende expositieruimte voor hen beschikbaar zal zijn.

Meer kunstenaars op een locatie

Sommige Berkellandse kunstenaars hebben al aangegeven dat ze tijdens de Atelierroute graag hun atelier zouden willen delen met een andere kunstenaar. Die hoeft dan niet noodzakelijk uit Berkelland te komen maar die zou wel een mooie aanvulling kunnen vormen op het brede aanbod dat Berkelland ook nu al heeft.

De organisatie streeft ernaar om zoveel mogelijk disciplines in zo groot mogelijke verscheidenheid binnen die Berkellandse Atelierroute bij elkaar te brengen. Want één vereiste is in ieder geval dat de atelieradressen van de Atelierroute alle gelegen zijn binnen de grenzen van Berkelland.

Hoe kun je meedoen?

Eenvoudig. Om praktische redenen hebben de beide kunstkringen besloten om alles via één contactadres te laten lopen. Kunstkring B-Art heeft daartoe aangeboden om binnen hun website een apart gedeelte vrij te maken voor deze Atelierroute.

Door HIER te klikken kom je vanzelf bij de algemene voorwaarden om deel te kunnen of mogen nemen. Daar staat ook de link naar het aanmeldingsformulier.

Door dat aanmeldingsformulier volledig in te vullen en te voorzien van enkele foto’s (of van de URL van de eigen website) komen de gegevens terecht bij het contactadres van de beide kunstkringen.
(Leden van Kunstkring BArt die een eigen galerie op de BArt website hebben hoeven dit uiteraard niet.)

Kunstenaars die graag mee willen doen, maar die niet graag via de computer willen aanmelden kunnen desgewenst ook een papieren aanmeldingsformulier aanvragen via e-mail (atelierroute@kunstkringbart.com) of per gewone post naar: Atelierroute 2017, p/a/ Burgemeester Wilhelmweg 1, 7151AA, Eibergen).  Wij sturen u dan zo snel mogelijk een formulier toe (digitaal pdf of papier).

Na ontvangst van het inschrijfgeld op onze bankrekening wordt de deelname bevestigd.

Aanmelden kan tot 15 februari. Na 18 februari sturen we een bevestiging van inschrijving en te zijner tijd nog verdere informatie.

Als de organisatoren er niet zeker van zijn (b.v. door onbekendheid met het werk van de kunstenaar die zich aanmeldt) of zijn of haar werk voldoende kwaliteit heeft om aan de Atelierroute te kunnen meedoen, kan het zijn dat een van hen daarover contact met de betreffende kunstenaar opneemt. De organisatie maakt geen verschil tussen gekwalificeerde en niet-gekwalificeerde kunstenaars, maar wil wel voorkomen dat bezoekers naar kunst worden gestuurd waarvan de culturele waarde erg twijfelachtig is.

Wat kost het?

Om ervoor te zorgen dat inschrijfgeld geen struikelblok hoeft te vormen voor deelname is het bedrag laag gehouden: slechts € 25,- per deelnemer. De organisatie hoopt daarmee kostendekkend te kunnen werken.
Er wordt in ieder geval gezorgd voor de benodigde affiches, flyers, een atelierroutegids en herkenningstekens bij de deelnemende adressen.

Nog vragen?

Stel ze rustig. Ongeacht het woonadres in Berkelland kan men voor vragen terecht bij: atelierroute@kunstkringbart.com.

Kunstkring Ruurlo en Kunstkring B-Art  hopen op een massale aanmelding, zodat ze aan alle Berkellanders en belangstellenden daarbuiten trots kunnen laten zien hoeveel (bekend en nog onbekend) talent er in Berkelland zit en het voor alle Berkellanders, en hun familie, vrienden en kennissen de moeite loont om 3, 4 en/of 5 juni 2017 in ieder geval een bezoek te brengen aan de Berkellandse ateliers en kunstlocaties.