] Arida Stomps | Kunstkring BArt

Arida Stomps

arida-stomps

Persoonlijke website

Persoonlijke informatie over Arida Stomps

Op 7 juli 1966 werd zij (Arida Stomps – Petiet) te Gorinchem geboren.
Na haar middelbare school behaalde ze het diploma ‘Kinder – jeugdverzorgster en pedagogisch medewerkster’.
Daarna heeft ze met veel plezier de opleiding tot B- verpleegkundige en de Leraren Opleiding Verpleegkunde in Leusden afgerond. Al met al opleidingen waar ze veel aan heeft gehad voor wat betreft het omgaan met grotere groepen kinderen / jeugdigen en het zich kunnen verplaatsen in de belevingswereld van kinderen / jeugdigen in de verschillende leeftijdsfasen.
Naast heb ‘poppen gebeuren’ is ze al vele jaren met plezier aan het werk als ZZP-er in de (verpleegkundige) thuis zorg.

Vanuit haar belangstelling kwam ze in de (dans en) theaterwereld terecht.
De eerste jaren als speelster bij verschillende theatergroepen zowel amateur als semiprofessioneel; later ook in de rol van productie assistent, bestuurslid en souffleuse. Alles met even veel plezier!
Tussen de bedrijven door volgt ze nog altijd verschillende cursussen op het gebied van theater, toneel, drama en clownerie.
Bij toeval kwam ze in aanraking met het poppenspel.
Hierdoor  ontdekte ze dat dit voor haar een ware passie was.
Tijdens het poppenspel (straattheater) speelt  Arida niet in, achter of vóór een kast, maar in een decor.
Dit maakt interactie met het publiek mogelijk en daardoor zal niet één voorstelling hetzelfde zijn.
Naast  het geven van poppentheatervoorstellingen verzorgt ze workshops en cursussen op maat.
Ze maakt zelf de handpoppen, attributen, het decor en verder alles wat nodig is om de voorstelling te kunnen geven.

Ook het schrijven van lesbrieven behorende bij de verschillende voorstellingen doet ze graag.

De voorstellingen zijn een verkapte bewerking van een sprookje, of geschreven naar een bestaand kinderboek.

Een prettige bijkomstigheid is dat ze tijdens het spelen van een voorstelling een combinatie kan maken van enerzijds haar theater- en clownerie-ervaring en anderzijds van haar liefde voor het poppenspel, waarbij interactie met het publiek even belangrijk is.
Keer op keer is het voor haar een feest om een voorstelling te mogen geven.
Het poppenspel is niet alleen haar werk, haar bedrijf of haar hobby. Het is haar passie!