] Ledenbijeenkomst Kunstkring B-Art open voor belangstellenden | Kunstkring BArt

Ledenbijeenkomst Kunstkring B-Art open voor belangstellenden

Woensdag a.s. 6 september.werkbespreking

Omdat vóór de zomervakantie verschillende kunstenaars ons te kennen gaven dat ze mogelijk interesse hebben om zich aan te sluiten bij Kunstkring B-Art hebben wij enkele enkele weken geleden al laten weten dat ze op woensdag 6 september a.s. van harte welkom zijn tijdens onze eerste ledenbijeenkomst na de zomervakantie.

Op die manier kunnen ze een indruk krijgen van wie er zoal bij B-Art zijn aangesloten, hoe het er aan toe gaat en wat zo’n beetje de plannen zijn voor de rest van 2017 en voor 2018 (en 2019).

De bijeenkomst begint om 19.30 en duurt (waarschijnlijk) tot ongeveer 22.00 uur.
In het eerste gedeelte bespreken we een aantal lopende en komende zaken.
Het tweede gedeelte wordt besteed aan de werkbespreking van door de leden meegebrachte werkstukken, deze keer rondom het thema “Boom”.

Wie in het kort nog eens wil lezen wat B-Art zoal doet kan dat HIER lezen Wie nu al meer wil weten over het B-Art lidmaatschap kan dat vinden op onze website.

En anders vertellen we het u graag  persoonlijk a.s. woensdag.
Plaats van handeling: Kulturhus ’t Stieltjen, Wolinkweg 12, 7273 SL Haarlo.

Graag tot daar en dan.