] Aanmelden voor deelname aan de kunstwedstrijd kan tot 30 juni | Kunstkring BArt

Aanmelden voor deelname aan de kunstwedstrijd kan tot 30 juni

Kunstkring B-Art heeft besloten de uiterste datum van aanmelding voor de Kunstwedstrijd door te schuiven naar 30 juni 2018.
Verschillende kunstenaars gaven aan dat ze wel van plan waren om mee te doen met de Kunstwedstrijd voor alle Berkellandse inwoners (vanaf 18 jaar) die de Kunstkring dit jaar weer organiseert, maar nog geen idee hebben hoe ze vorm moeten geven aan het thema van de opdracht: “Over grenzen”.
Het is maar net hoe je er tegenaan kijkt.
Sommige kunstenaars denken: “Ik geeft me alvast op; het idee komt vast wel”, terwijl andere pas de stap tot aanmelden durven nemen als ze (vrij) zeker weten wat ze gaan doen en hoe ze het gaan doen, of als ze (zoals bij sommige keramisten het geval is) pas tot aanmelding overgaan als ze weten dat hun creatie zonder scheuren of barsten uit de oven is gekomen.
Weer andere kunstenaars waren vast van plan om mee te dingen naar de eer en naar de prijzen, maar waren door de alledag gewoon vergeten om zich aan te melden.
Ach, het maakt ook eigenljk niet uit. Zolang het maar gebeurt.
Voor de organisatoren is het namelijk wel belangrijk om tijdig te weten op hoeveel deelnemers ze moeten rekenen. Want alle ingezonden werkstukken zullen voorafgaand aan de beoordeling een week lang ergens geëxposeerd worden, om ook andere Berkellandse inwoners en bezoekers de gelegenheid te geven hun voorkeursstem uit te brengen. En dat aantal willen ze graag vóór de zomervakantie rond hebben. Dus voordat misschien velen van u letterlijk ‘over grenzen’ gaan.

Vandaar nog even een herinnering.
Aanmelden kan t/m 30 juni

Gezien de aanmeldingen die we al ontvangen hebben zou het wel eens een interessante competitie kunnen worden !!! We zijn zeer benieuwd wie allemaal die uitdaging  aan willen gaan.