] Algemene Voorwaarden en Aanmelden | Kunstkring BArt

Algemene Voorwaarden en Aanmelden

Deelnemen aan de Atelierroute

op 9 en 10 juni 2019

Algemeen:

 • De atelierroute vindt plaats op 9 en 10 juni 2019 (het Pinksterweekend) en wordt georganiseerd door Kunstkring B-Art en Kunstkring Ruurlo. Kunstkring “Kijk op Kunst” uit Borculo heeft aangegeven niet mee te doen met de organisatie, maar wel hun leden te stimuleren hun ateliers open te stellen tijdens de Atelierroute.
 • Naar aanleiding van de evaluaties van deelnemers en bezoekers zijn enkele regels en voorwaarden aangepast. Dat betreft m.n.
 • het beschikbaar stellen van de route-informatie (zowel via een routegids als via het internet)
 • het inschrijfgeld (is verhoogd ter compensatie van gebruik van internet)
 • de inschrijfprocedure (is verkort)
 • het aantal kunstenaars per locatie (is gemaximeerd tot 3)
 • de openingsdagen en tijden (2 dagen, zondag en maandag van 11.00 – 17.00 u)
 • Alle kunstenaars -vrijetijds of professioneel- die wonen of werken in de Gemeente Berkelland, en die hun atelier tijdens die dagen open willen stellen voor bezoekers, kunnen opgenomen worden in de atelierroute door zich vóór 28 februari 2019 in te schrijven via de website van Kunstkring B-Art. Om deel te nemen aan de route hoeft u dus geen lid te zijn van een van de bovengenoemde Kunstkringen/verenigingen.
 • Alle atelierlocaties bevinden zich binnen de grenzen van de Gemeente Berkelland.
 • Kunstenaars die wonen of werken buiten de Gemeente Berkelland kunnen zich niet zelf inschrijven, maar kunnen uitsluitend meedoen op uitnodiging van een van de hierboven genoemde Berkellandse kunstenaars of van een lid van de organiserende kunstkringen.
 • Leden van de organiserende kunstkringen kunnen, ongeacht hun woon- of werklocatie, zich altijd inschrijven. Wel zal hun atelierroutelocatie binnen Berkelland moeten liggen of bezocht moeten worden.
 • Kunstenaars die een gast uitnodigen nodigen die uit in hun eigen atelier of zorgen zelf voor een geschikte andere locatie binnen Berkelland.
 • Wie zich om enigerlei reden niet via de website kan aanmelden kan een papieren formulier aanvragen via atelierroute@kunstkringbart.com. Het wordt u dan per omgaande toegestuurd.

Ook is het mogelijk een inschrijfformulier op te halen bij het Kulturhus in Ruurlo, Nieuwe Weg 5, het secretariaat van Kunstkring B-Art, Burgemeester Wihelmweg 1, Eibergen of een aantal locaties waarvan de adressen ook op de website van de Atelierroute te vinden zijn.

 • Kunstenaars die geen gastkunstenaar hebben uitgenodigd, maar die wel graag tijdens de atelierroute hun atelier graag met een andere kunstenaar willen delen worden verzocht om dat bij hun aanmelding kenbaar te maken bij de organisatie of via atelierroute@kunstkringbart.com
 • Kunstenaars die wel willen deelnemen maar zelf geen eigen atelier of geschikte ruimte hebben, kunnen ons dat laten weten. Wij zullen dan desgewenst samen met hen een locatie zoeken. Wanneer dit van toepassing is, kunt u uiteraard géén gast uitnodigen.
 • De openingstijden tijdens deze dagen zijn: vanaf 11.00 u tot 17.00 u.
 • Inschrijven kan vanaf 1 januari 2019 t/m 28 februari 2019

 Inschrijven:

 1. Het inschrijfgeld bedraagt deze keer € 35,- per deelnemende kunstenaar. Voor kunstenaar echtparen en geregistreerde partners € 50,- per paar.
 2. Dat bedrag moet vóór 15 maart bijgeschreven staan op de bankrekening van Kunstkring B-Art, NL67 RABO 0115 7811 53 t.n.v. Kunstkring BArt onder vermelding ‘Atelierroute’.

De aanmelding is pas definitief als aan deze financiële voorwaarde is voldaan.

 1. Ook voor gast-kunstenaars geldt een inschrijfgeld van € 35,-.
 2. Bij inschrijving hebben wij de volgende gegevens van u nodig:
 • Naam (voornaam en achternaam)
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • E-mail adres
 • URL van uw website en/of een korte beschrijving (max.50 woorden) van uzelf en/of uw werk
 • Telefoonnummer
 • Het soort werk dat u laat zien tijdens de atelierroute
 • Indien van toepassing: Naam van uw atelierlocatie in Berkelland
 • Adres van die atelierlocatie
 • De naam waaronder u in de routebeschrijving vermeld wilt worden
 • 1 goede foto van uw werk (>1 mB)
 • Indien van toepassing: ook naam, woonadres, e-mailadres, telefoonnummer, website URL, aard van het werk, foto en korte beschrijving van uw gast(en)
 1. Wanneer u geen e-mail gebruikt, stuurt u dan de foto van uw werk en de beschrijving naar: Atelierroute 2019, Burgemeester Wilhelmweg 1, 7151 AA Eibergen.

Overige zaken:

 1. Alle deelnemers verplichten zich om op beide dagen persoonlijk op de aangegeven locatie aanwezig te zijn, of voor een geschikte vervanging zorg te dragen.
 2. Alle deelnemende kunstenaars leveren een recent werk in voor een overzichtstentoonstelling. (Nadere informatie daarover ontvangt u later.)
 3. Alle deelnemende kunstenaars ontvangen te zijner tijd van de organisatie enkele posters om in de eigen omgeving de atelierroute te promoten en een aantal atelierroutegidsen ter verkoop aan de bezoekers.Alle locatiehouders ontvangen tevens ter herkenning van de locatie een sandwichbord dat op de beide atelierroutedagen duidelijk zichtbaar moet worden opgesteld.
 4. Kunstenaars die hun atelier of hun workshops en cursussen extra willen promoten kunnen dat doen d.m.v het plaatsen van een advertentie in de routegids. De tarieven daarvoor kunt u vinden op de website van de Atelierroute.
  Als u daarvan gebruik wilt maken graag opgeven vóór 28 februari 2019.
 5. Tijdens de atelierroute is uw werk, vanuit de organisatie, NIET verzekerd.
 6. In geval van onvoorziene situaties heeft de organisatie het recht om uitzonderingen op de regels te maken of naar eigen inzicht daarnaar te handelen.
 7. Door uw inschrijving verklaart u zich akkoord met de bovengenoemde voorwaarden.

Inschrijven via de website: klik op de groene START knop

Liever inschrijven  via papieren formulier: klik HIER om het formulier te downloaden en af te drukken.

Wilt u graag de algemene voorwaarden afdrukken? Klik dan HIER.