] Bestuurssamenstelling | Kunstkring BArt

Bestuurssamenstelling

Correspondentieadres:

Burgemeester Wilhelmweg 1, 7151 AA Eibergen
Telefoon: 0545-840174 of 06-23723415
E-mail: secretariaat

 

Bestuursleden:

vacature, voorzitter / interne zaken en innovatie
René Appels, secretaris / pers & publiciteit / webbeheer
Dolf Bierhuizen, penningmeester / pers & publiciteit / evenementen