] Algemene informatie | Kunstkring BArt

Algemene informatie

 

Kunstkring B-Art  (Berkelland Art) is een kunstenaarsvereniging in de gemeente Berkelland en omgeving.

BArt werd opgericht in 2005.

Onze kunstkring bestaat uit beoefenaren van beeldende kunsten in een breed scala: schilderen (olie, acryl en aquarel), beeldhouwen, bronsgieten, keramiek, lithografie, houtbewerking, enz.

Het belangrijkste doel van de vereniging is

  1. het contact tussen kunstenaars -(semi)professional of amateur- te stimuleren,
  2. van elkaar door uitwisseling te leren en
  3. gezamenlijk activiteiten te ontplooien om ons werk naar buiten te brengen

Dit betekent dat wij wegen zoeken om tot een vruchtbare uitwisseling over elkaars werk te komen.
Daartoe hebben wij themagerichte groepsbijeenkomsten, waar rond een samen gekozen thema, werk wordt meegebracht dat samen besproken wordt.
Ook zijn er subgroepjes van gelijkgestemden of disciplinegenoten, die elkaar vinden en op eigen initiatief, samen aan het werk gaan.
Daarnaast worden workshops aangeboden door leden voor leden.
In groepsexposities en in aansluiting op regionale (kunst-)evenementen, brengen wij ons werk naar buiten.
Hiertoe is een expositiecommissie actief om gelegenheden te onderzoeken waar mogelijk geëxposeerd of aan deelgenomen kan worden.
De uitwisseling wordt verder gestimuleerd en ondersteund door een website: www.kunstkringbart.com, en/of  www.kunstkringbart.nl met zowel een intern gedeelte voor de leden als een op de buitenwereld-gericht gedeelte. Hiermee kunnen we zowel de persoonlijke activiteiten en werk naar elkaar, alsook het gezamenlijke werk naar buiten, bekend maken.

B-Art wil vooral een vereniging voor en door leden zijn.

Vijf keer per jaar is er een bijeenkomst voor alle leden waarin de activiteiten worden doorgesproken en de themabesprekingen plaatsvinden.

Het bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken.

Enkele commissies verzorgen of begeleiden de evenementen en exposities.
Ieder lid is vrij om nieuwe initiatieven voor te stellen.