] Algemene informatie | Kunstkring BArt

Algemene informatie

(geplaatst op 6 maart 2019)


Aanmelden voor deelname aan de Berkellandse Atelierroute 2019 is niet meer mogelijk.

Met 86 aanmeldingen op 52 locaties, verspreid over vrijwel heel Berkelland zullen de bezoekers van de Berkellandse atelierroute die op 9 en 10 juni a.s. plaatsvindt er een hele kluif aan hebben als ze alle deelnemende kunstenaars op hun locatie willen bezoeken.
Mogelijk komt er nog een kleine wijziging in die getallen, omdat -zo heeft de ervaring geleerd- er zich vrijwel altijd onverwachte wijzigingen voordoen en omdat op dit moment nog ook niet alle aanmelders aan de voorwaarden voor deelname hebben voldaan.
Jammer, want op die manier verhinderen ze de organisatoren om de tweede projectfase (het uitwerken van de ingebrachte informatie in een routeboekje en het definitief vastleggen van afspraken) effectief in gang te zetten en de andere deelnemers om zich een compleet beeld te vormen voor een route die zij willen afleggen.
Desondanks hebben de organisatoren de dead-line van 28 februari voor deze laatkomers toch nog enigszins opgeschoven, maar 15 maart als absolute limiet gesteld.
Wie na die datum nog komt zal twee jaar moeten wachten op de volgende atelierroute: Pinksteren 2021.
Voor een overzicht van de deelnemende kunstenaars, ga naar “Deelnemers”


(geplaatst op 23 december 2018)

Aanmelden voor deelname aan de Berkellandse Atelierroute vanaf 1 januari mogelijk.

Hieronder staat de algemene informatie over deelname aan de Berkellandse Atelierroute die in 2019 tijdens de pinksterdagen zal plaatsvinden.

Wie in detail de algemen voorwaarden voor deelname wil lezen kan dat nu al doen door HIER te klikken.

Voor alle kunstenaars die zichzelf en/of een gastkunstenaar willen inschrijven  is dat mogelijk vanaf 1 januari via de bovenstaande link. Inschrijven kan t/m 28 februari.
Wij zien uw inschrijving graag tegemoet.

 


 

(geplaatst op 10 december 2018)

Opnieuw een Berkellandse Atelierroute in 2019

De Berkellandse kunstkringen Berkelland Art (B-Art) en Ruurlo (KKR) gaan weer samen de Berkellandse Atelierroute organiseren. Net als de vorige keer (in 2017) zal die tijdens de Pinksterdagen plaatsvinden, maar deze keer op twee dagen: zondag 9 en maandag 10 juni 2019.

Wie kunnen meedoen?

Het de bedoeling dat zoveel mogelijk (zo niet ALLE) beroeps- en vrijetijdskunstenaars, die wonen en/of hun atelier hebben in Berkelland tijdens die dagen de deuren van hun atelier open stellen voor belangstellende bezoekers.
ALLE kunstenaars. Het is dus niet nodig om lid te zijn van een van de Berkellandse kunstkringen om mee te mogen doen.
Ook kunstenaars die zelf geen eigen atelier hebben of die dat niet geschikt vinden om bezoekers te ontvangen, maar die toch wel graag mee zouden willen doen, kunnen meedoen. De routecommissie zal er voor zorgen dat er ook voor hen expositieruimte beschikbaar zal zijn.

Meer kunstenaars op een locatie

Verschillende Berkellandse kunstenaars hebben al kenbaar gemaakt dat ze tijdens de Atelierroute graag hun atelier willen delen met een andere kunstenaar. De organisatie kan dat van harte aanbevelen en zelfs adviseren. Het kan de route alleen maar aantrekkelijker maken en een grotere variëteit aan kunst bieden. Bovendien geeft het de ontvangende kunstenaar wat meer flexibiliteit.
Maar er zitten dan wel enkele spelregels aan vast:

Spelregels:

  1. Alleen Berkellandse kunstenaars kunnen zelf een andere kunstenaar uitnodigen. Die mag overal vandaan komen. Ze moeten hun gast dan wel op dezelfde locatie ontvangen als waar ze zelf hun kunst tonen.
  2. De atelieradressen van de route moeten alle gelegen zijn binnen de grenzen van Berkelland. Mede vanwege het verwachte grote aantal deelnemers en locaties (vorige keer ± 100 deelnemers op ± 50 locaties), de grootte van de gemeente Berkelland en in 2019 ook de tijdbeperking van 2 dagen moeten we een grens trekken. En we trekken die waar ook de overheid die getrokken heeft: bij de gemeentegrens.
  3. Op één locatie mogen maximaal 3 kunstenaars (of 2 echtpaar-kunstenaars) zich presenteren. Dit was een dringend verzoek van bezoekers en een aantal deelnemende kunstenaars. De reden was dat bezoekers gemakkelijk te lang blijven kijken en praten wanneer er een te groot aanbod is op een locatie. Daardoor missen ze andere locaties. En dat is juist niet de bedoeling van een atelierroute. Bovendien gaat het dan ook ten koste van andere deelnemende kunstenaars die ook graag bezoekers willen ontvangen.

Inschrijven:

Nu nog even niet. Dit is slechts een vooraankondiging, zodat in de plannen voor 2019 de atelierroutedagen alvast kunnen worden genoteerd.

Vanaf 1 januari kan het wel. Dan is het heel eenvoudig. Dan kun je van hieruit doorklikken.
Daar vind je ook:

  • alle voorwaarden om deel te kunnen of mogen nemen.
  • de kosten voor deelname
  • de link naar het aanmeldingsformulier
  • en te zijner tijd: informatie over de deelnemers, de locaties en de route zelf

Voor de kunstenaars die liever pen en papier gebruiken dan de computer om zich aan te melden zijn vanaf 1 januari papieren aanmeldingsformulieren aanwezig op een aantal adressen, verspreid over Berkelland.

Die formulieren kunnen dan per post opgestuurd worden naar het daarop aangegeven adres.

Aanmelden kan t/m 28 februari 2019.
De organisatie maakt geen verschil tussen gekwalificeerde en niet-gekwalificeerde kunstenaars. De organisatie laat de beoordeling van de kwaliteit van de getoonde kunst graag over aan de bezoekers zelf.
Tijdens de Atelierroutedagen zal er wel van alle deelnemende kunstenaars één werkstuk in het informatiecentrum te vinden zijn. Ook zal een foto van een werk op de website en het routeboekje afgedrukt worden, zodat bezoekers een kleine indruk hebben van de kunstenaars en ateliers die ze graag willen bezoeken.

Kosten:

Om ervoor te zorgen dat inschrijfgeld geen struikelblok hoeft te vormen voor deelname is het bedrag laag gehouden: € 35,- per deelnemende kunstenaar. Ook uitgenodigde gasten zijn dus inschrijfgeld verschuldigd. Voor kunstenaar-echtparen berekenen we € 50,- per paar.

De organisatie hoopt daarmee kostendekkend te kunnen werken en hoopt daarmee ook te kunnen voorkomen dat er verstekelingen meeliften op het inschrijfgeld van wel betalende collega kunstenaars.

Meer informatie:

Voor alle vragen kan men terecht bij atelierroute@kunstkringbart.com.

Kunstkring Ruurlo en Kunstkring B-Art hopen op een massale aanmelding, zodat ze aan alle Berkellanders en belangstellenden daarbuiten trots kunnen laten zien hoeveel (bekend en nog onbekend) talent er in Berkelland zit en het voor alle Berkellanders, en hun familie, vrienden en kennissen de moeite loont om 9 en 10 juni 2019 in ieder geval een bezoek te brengen aan de Berkellandse ateliers en kunstlocaties.