] Algemene informatie | Kunstkring BArt

Algemene informatie

(geplaatst op 25 juni 2019)

Hoe bezoekers de Berkellandse Atelierroute beoordeelden

Het is moeilijk om exact aan te geven hoeveel bezoekers de atelierroute tijdens de pinksterdagen heeft getrokken. 53 Locaties, verspreid over heel Berkelland, geen poortjes waar toegangskaartjes verkocht worden en bezoekers die allemaal hun eigen lange of korte route uitgestippeld hadden.
In één dag of verspreid over 2 dagen. Dicht bij huis of verder weg. Te voet, per fiets of met de auto. Ga het maar eens natellen.
Aan de hand van de ontvangen bezoekers-tellingen (> 125 per locatie) en het gemiddeld aantal atelierbezoeken volgens de enquêteformulieren (±10) plus het feit dat de meeste bezoekers samen met iemand anders of met enkele anderen kwamen, hebben we berekend dat de atelierroute meer dan 1250 bezoekers geteld moet hebben. 
(Dit getal toont een schril contrast met de bezoekersaantallen van de atelierroutepagina op onze website die alleen op zondag al bijna 3000 bezoekers registreerde!)

Het aantal bezoekers dat hun ingevulde enquêteformulier inleverde of ons toestuurde was (helaas) nog geen 5% daarvan. Dat betekent dat we van ± 95% van de bezoekers géén informatie hebben ontvangen. Dus in hoeverre de hier gepubliceerde gegevens representatief en betrouwbaar zijn blijft vooralsnog een vraag. Gebaseerd op de ontvangen gegevens kunnen we wel tot de conclusie komen dat in het algemeen de bezoekers zeer tevreden waren over de ateliers, de getoonde kunst, de organisatie, maar vooral het directe contact dat ze hadden met de kunstenaars zelf.

Wie meer details wil weten: klik HIER voor enkele grafieken en opmerkingen.


(geplaatst op 19 mei 2019)

Atelierroute Berkelland – meer dan de moeite waard

Dit herkenningsbord staat straks bij alle atelierlocaties

Wie alles wil zien van de Berkellandse Atelierroute zal de twee dagen van het pinksterweekend hard nodig hebben. Met 86 deelnemende kunstenaars op 53 verschillende locaties, verspreid over heel Berkelland, zou dat namelijk betekenen dat er per dag gemiddeld meer dan 40 kunstenaars of meer dan 25 locaties bezocht moeten worden om een goed beeld te krijgen van de diversiteit en de kwaliteit van wat Berkelland aan kunst en kunstenaars te bieden heeft.

Niet alleen inwoners van Berkelland worden verwacht. Die hebben die informatie intussen waarschijnlijk wel. Maar ook vele bezoekers van daarbuiten, zullen worden aangetrokken als ze weten van de mogelijkheid om een mooie fiets- of autoroute te maken door het gevarieerde schitterende landschap of te wandelen door de verschillende kernen van Berkelland en de kans te benutten om zowel monumentale boerderijen als knusse ateliers en hobbyruimtes van binnen te bekijken en te genieten van eenvoudige en parkachtige grote en kleine tuinen. En dat in combinatie met een tussenstop bij een van de talrijke horecagelegenheden voor een kop koffie, een verfrissing of een hapje eten en –daar draait het uiteindelijk allemaal om- een unieke blik te krijgen op de Berkellandse kunst van zowel professionele als amateurkunstenaars, met demonstraties en de mogelijkheid tot een persoonlijk gesprek met de verschillende kunstenaars en wellicht de aankoop van een kunstwerk.

Op een van de 53 kunstenaarslocaties, het Kulturhus van Ruurlo, aan de Nieuwe Weg 5, is ook een informatiecentrum en een overzichtstentoonstelling ingericht. Hier zal van alle deelnemende kunstenaars één werk worden tentoongesteld en zullen aanwezige medewerkers de bezoekers kunnen informeren of adviseren over de te bezoeken plaatsen of kunstenaars als ze gericht kunstvormen of kunstenaars of -door tijdnood gedwongen- een keuze moeten maken. 
Ook zijn daar de routebeschrijvingen en informatiegidsen tegen een geringe betaling beschikbaar. Hoewel ook de nodige informatie via de website beschikbaar is, biedt een informatiecentrum vaak een goede start om de beoogde bezoeken te plannen.

Deelnemers
Locaties
Verkoopadressen routeboekjes:
– De plaatselijke VVV/ TIP/ TIB kantoren in Berkelland
– Borculo: De Beeldentuin aan de Haarloseweg 6 (naast het zwembad)
– Ruurlo: het Kulturhus aan de Nieuwe Weg 5
– Neede: Hermans Beelden aan de Borculoseweg 30
– Eibergen: Secretariaat van Kunstkring B-Art, Burgemeester Wilhelmweg 1(geplaatst op 9 mei 2019)

Boekjes Berkellandse Atelierroute zijn vanaf 15 mei verkrijgbaar.

Vele handen ……..

De boekjes met informatie over alle deelnemende kunstenaars en de adressen van de atelier- of expositielocaties tijdens de komende pinksterdagen zijn gedrukt en vanaf 15 mei ook verkrijgbaar.

Hoewel er al het nodige op de website van Kunstkring B-Art gepubliceerd staat (https://www.kunstkringbart.com/atelierroute) vroegen al heel wat belangstellenden naar de beschikbaarheid van een routegids en een plattegrond die (met name bij de Berkellandse kernen) iets meer helderheid geeft over de exacte locaties die bezocht kunnen worden.

Het is een kleurrijk boekje geworden dat, mede dankzij de financiële ondersteuning van de adverteerders, in een flinke oplage gedrukt kon worden. De omslag toont een detail van een olieverfschilderij van de Berkel van fijnschilderes Myra Heimans uit Eibergen.
Naast de namen van de kunstenaars, een afbeelding van een van hun creaties en hun atelierroutelocatie biedt het boekje ook hun e-mailadressen en (voor zover van toepassing) van hun websites, zodat geïnspireerd geraakte bezoekers ook na de atelierroute nog iets na kunnen kijken of weer contact met hun inspirator kunnen opnemen.
Verder biedt het boekje, behalve een voorwoord van de wethouder van Kunst & Cultuur, Anjo Bosman, en wat algemene informatie, aan bezoekers van de atelierroute een tweetal mogelijkheden om een prijs te winnen.

1. Eén prijs is, evenals de vorige keer, verbonden aan het invullen van het enquêteformulier, waardoor de organisatie een beeld krijgt hoe de bezoekers de atelierroute ervaren hebben, en een van de bezoekers een geldprijs krijgt voor de aankoop van een kunstwerk van een van de deelnemende kunstenaars. En dus krijgt één van de kunstenaars de gelegenheid om een werkstuk te verkopen.

2. Onder de titel “Kunst voor jong en oud” hebben de organisatoren van de atelierroute vorm en inhoud gegeven aan een verzoek van de afdeling Cultuur van de gemeente Berkelland om zowel oudere als jongere inwoners en bezoekers wat nadrukkelijker te betrekken bij hun activiteiten. Door het inzenden van een foto waarin de elementen jong, oud, kunst en de atelierroute herkenbaar zijn maken in het bijzonder de jongere bezoekers kans op enkele prijzen die hun creativiteit of kunstzinnige vorming zouden moeten stimuleren.

Alle informatie daarover is te vinden in het routeboekje dat, mede dankzij de hulp van een aantal vrijwilligers, samen met een los bijgevoegde routekaart al vanaf woensdag 15 mei voor € 2,- verkrijgbaar is bij:


Tijdens de atelierroute zijn de boekjes en routekaarten verkrijgbaar op alle locaties waar ook de kunstenaars actief zijn .


Print zelf je posters

Hieronder vind je de links naar de Atelierrouteposters 2019 in een aantal afmetingen. Het zijn pdf bestanden die je kunt downloaden en zelf printen.

Hoe meer er hangen in Berkelland, hoe meer mensen weten wat er op 9 en 10 juni te doen is.

A3 poster 2019                          A4 poster 2019                          A5 poster 2019


(geplaatst op 6 maart 2019)


Aanmelden voor deelname aan de Berkellandse Atelierroute 2019 is niet meer mogelijk.

Met 86 aanmeldingen op 52 locaties, verspreid over vrijwel heel Berkelland zullen de bezoekers van de Berkellandse atelierroute die op 9 en 10 juni a.s. plaatsvindt er een hele kluif aan hebben als ze alle deelnemende kunstenaars op hun locatie willen bezoeken.
Mogelijk komt er nog een kleine wijziging in die getallen, omdat -zo heeft de ervaring geleerd- er zich vrijwel altijd onverwachte wijzigingen voordoen en omdat op dit moment nog ook niet alle aanmelders aan de voorwaarden voor deelname hebben voldaan.
Jammer, want op die manier verhinderen ze de organisatoren om de tweede projectfase (het uitwerken van de ingebrachte informatie in een routeboekje en het definitief vastleggen van afspraken) effectief in gang te zetten en de andere deelnemers om zich een compleet beeld te vormen voor een route die zij willen afleggen.
Desondanks hebben de organisatoren de dead-line van 28 februari voor deze laatkomers toch nog enigszins opgeschoven, maar 15 maart als absolute limiet gesteld.
Wie na die datum nog komt zal twee jaar moeten wachten op de volgende atelierroute: Pinksteren 2021.
Voor een overzicht van de deelnemende kunstenaars, ga naar “Deelnemers”


(geplaatst op 23 december 2018)

Aanmelden voor deelname aan de Berkellandse Atelierroute vanaf 1 januari mogelijk.

Hieronder staat de algemene informatie over deelname aan de Berkellandse Atelierroute die in 2019 tijdens de pinksterdagen zal plaatsvinden.

Wie in detail de algemen voorwaarden voor deelname wil lezen kan dat nu al doen door HIER te klikken.

Voor alle kunstenaars die zichzelf en/of een gastkunstenaar willen inschrijven  is dat mogelijk vanaf 1 januari via de bovenstaande link. Inschrijven kan t/m 28 februari.
Wij zien uw inschrijving graag tegemoet.


(geplaatst op 10 december 2018)

Opnieuw een Berkellandse Atelierroute in 2019

De Berkellandse kunstkringen Berkelland Art (B-Art) en Ruurlo (KKR) gaan weer samen de Berkellandse Atelierroute organiseren. Net als de vorige keer (in 2017) zal die tijdens de Pinksterdagen plaatsvinden, maar deze keer op twee dagen: zondag 9 en maandag 10 juni 2019.

Wie kunnen meedoen?

Het de bedoeling dat zoveel mogelijk (zo niet ALLE) beroeps- en vrijetijdskunstenaars, die wonen en/of hun atelier hebben in Berkelland tijdens die dagen de deuren van hun atelier open stellen voor belangstellende bezoekers.
ALLE kunstenaars. Het is dus niet nodig om lid te zijn van een van de Berkellandse kunstkringen om mee te mogen doen.
Ook kunstenaars die zelf geen eigen atelier hebben of die dat niet geschikt vinden om bezoekers te ontvangen, maar die toch wel graag mee zouden willen doen, kunnen meedoen. De routecommissie zal er voor zorgen dat er ook voor hen expositieruimte beschikbaar zal zijn.

Meer kunstenaars op een locatie

Verschillende Berkellandse kunstenaars hebben al kenbaar gemaakt dat ze tijdens de Atelierroute graag hun atelier willen delen met een andere kunstenaar. De organisatie kan dat van harte aanbevelen en zelfs adviseren. Het kan de route alleen maar aantrekkelijker maken en een grotere variëteit aan kunst bieden. Bovendien geeft het de ontvangende kunstenaar wat meer flexibiliteit.
Maar er zitten dan wel enkele spelregels aan vast:

Spelregels:

  1. Alleen Berkellandse kunstenaars kunnen zelf een andere kunstenaar uitnodigen. Die mag overal vandaan komen. Ze moeten hun gast dan wel op dezelfde locatie ontvangen als waar ze zelf hun kunst tonen.
  2. De atelieradressen van de route moeten alle gelegen zijn binnen de grenzen van Berkelland. Mede vanwege het verwachte grote aantal deelnemers en locaties (vorige keer ± 100 deelnemers op ± 50 locaties), de grootte van de gemeente Berkelland en in 2019 ook de tijdbeperking van 2 dagen moeten we een grens trekken. En we trekken die waar ook de overheid die getrokken heeft: bij de gemeentegrens.
  3. Op één locatie mogen maximaal 3 kunstenaars (of 2 echtpaar-kunstenaars) zich presenteren. Dit was een dringend verzoek van bezoekers en een aantal deelnemende kunstenaars. De reden was dat bezoekers gemakkelijk te lang blijven kijken en praten wanneer er een te groot aanbod is op een locatie. Daardoor missen ze andere locaties. En dat is juist niet de bedoeling van een atelierroute. Bovendien gaat het dan ook ten koste van andere deelnemende kunstenaars die ook graag bezoekers willen ontvangen.

Inschrijven:

Nu nog even niet. Dit is slechts een vooraankondiging, zodat in de plannen voor 2019 de atelierroutedagen alvast kunnen worden genoteerd.

Vanaf 1 januari kan het wel. Dan is het heel eenvoudig. Dan kun je van hieruit doorklikken.
Daar vind je ook:

  • alle voorwaarden om deel te kunnen of mogen nemen.
  • de kosten voor deelname
  • de link naar het aanmeldingsformulier
  • en te zijner tijd: informatie over de deelnemers, de locaties en de route zelf

Voor de kunstenaars die liever pen en papier gebruiken dan de computer om zich aan te melden zijn vanaf 1 januari papieren aanmeldingsformulieren aanwezig op een aantal adressen, verspreid over Berkelland.

Die formulieren kunnen dan per post opgestuurd worden naar het daarop aangegeven adres.

Aanmelden kan t/m 28 februari 2019.
De organisatie maakt geen verschil tussen gekwalificeerde en niet-gekwalificeerde kunstenaars. De organisatie laat de beoordeling van de kwaliteit van de getoonde kunst graag over aan de bezoekers zelf.
Tijdens de Atelierroutedagen zal er wel van alle deelnemende kunstenaars één werkstuk in het informatiecentrum te vinden zijn. Ook zal een foto van een werk op de website en het routeboekje afgedrukt worden, zodat bezoekers een kleine indruk hebben van de kunstenaars en ateliers die ze graag willen bezoeken.

Kosten:

Om ervoor te zorgen dat inschrijfgeld geen struikelblok hoeft te vormen voor deelname is het bedrag laag gehouden: € 35,- per deelnemende kunstenaar. Ook uitgenodigde gasten zijn dus inschrijfgeld verschuldigd. Voor kunstenaar-echtparen berekenen we € 50,- per paar.

De organisatie hoopt daarmee kostendekkend te kunnen werken en hoopt daarmee ook te kunnen voorkomen dat er verstekelingen meeliften op het inschrijfgeld van wel betalende collega kunstenaars.

Meer informatie:

Voor alle vragen kan men terecht bij atelierroute@kunstkringbart.com.

Kunstkring Ruurlo en Kunstkring B-Art hopen op een massale aanmelding, zodat ze aan alle Berkellanders en belangstellenden daarbuiten trots kunnen laten zien hoeveel (bekend en nog onbekend) talent er in Berkelland zit en het voor alle Berkellanders, en hun familie, vrienden en kennissen de moeite loont om 9 en 10 juni 2019 in ieder geval een bezoek te brengen aan de Berkellandse ateliers en kunstlocaties.