] Deelnemers Atelierroute 2019 | Kunstkring BArt

Deelnemers Atelierroute 2019

DEELNEMENDE KUNSTENAARS

Op deze pagina vindt u de gegevens van de meeste kunstenaars die zullen deelnemen aan de Berkellandse Atelierroute en van de locaties waar u hen kunt vinden. Alle namen staan vermeld, maar van enkele kunstenaars kunnen we de korte informatie nog niet publiceren omdat we die van die kunstenaar nog niet ontvangen hebben.
Door te klikken op de betreffende afbeelding ziet u een korte beschrijving, en -indien van toepassing-  een doorverbinding naar de website van de kunstenaar.
Zo kunt u op uw gemak bekijken welke ateliers en kunstenaars voor u aantrekkelijk zijn om op 9 en/of 10 juni a.s. zeker te bezoeken.
Wanneer u als kunstenaar uw afbeeling hieronder mist betekent dat dat we uw informatie (of een gedeelte ervan dus nog niet ontvangen hebben.
Voor die aanmelders hebben we de termijn met 2 weken verlengd. Inleveren en betaling kan dus nog t/m 15 maart.
Wij gaan ervan uit dat degenen die zich dan niet aan de voorwaarden voor deelname hebben gehouden afzien van verdere deelname. Anders graag de benodigde gegevens (foto’s en/of tekst) z.s.m. toesturen via  atelierroute@kunstkringbart.com en/of betaling op rekeningnummer NL67 RABO 0115 7811 53 t.n.v. Kunstkring BArt onder vermelding ‘Atelierroute’.
Binnenkort worden de adressen gerangschikt en krijgen de locaties een nummer. Dan zal  ook de volgorde hieronder aangepast worden. Dat maakt het voor u wat gemakkelijker uw eigen startpunt te bepalen en uw eigen route uit te zetten.

Mirjan Koldeweij
Eibergen
(f-t)