] Eerste prijs Berkellandse kunstwedstrijd gaat naar Trude Bergsma | Kunstkring BArt

Eerste prijs Berkellandse kunstwedstrijd gaat naar Trude Bergsma

Trude Bergsma: Exodus

Neede, 6 oktober 2018

Trude Bergsma ontving vandaag de eerste prijs in de Berkellandse Kunstwedstrijd die werd toegekend door de vakjury. De bezoekers van de tentoonstelling vonden dat de eerste prijs aan Claudy Cellier toekwam.

Het was een gezellige drukte in de voormalige schuur van Hesseboerderij “Hoeve De Meijer” in Neede waar op zaterdag 6 oktober de uitslag bekend werd gemaakt van de kunstwedstrijd die Kunstkring B-Art al in het begin van 2018 in gang had gezet en waaraan uiteindelijk het werk van 38 kunstenaars werd beoordeeld.
Nadat B-Art secretaris en wnd. voorzitter, René Appels, de bijeenkomst had geopend en de Berkellandse Wethouder van Cultuur mevrouw Anjo Bosman, het belang van kunst en cultuur benadrukte en aangaf dat het ook in het nieuwe collegeprogramma van Berkelland een prominente plaats verdient was het woord aan de voorzitter van de vakjury, Mark Markusse.
Samen met de andere juryleden, Adrie Arendsman, Fija Ossewaarde, Jenneke Brunnekreeft en Martin Morsink was de jury tot het eensluidend oordeel gekomen dat het schilderij “Exodus” van Trude Bergsma zowel aan de opdracht “Over grenzen” beantwoordde als qua de vormgeving, kleur- en materiaalgebruik en zeggingskracht in aanmerking moest komen voor de eerste prijs.
De tweede prijs ging naar het schilderij “Migratie” van Vincent Geels dat een tot nadenken stemmend beeld van het vluchtelingenprobleem gaf.
De derde prijs ging naar Wilma van der Werf die met haar werk, dat was opgebouwd uit uitsluitend “gevonden” materialen, duidelijk maakte dat de milieuvervuiling de grenzen van het toelaatbare ver overschrijdt.

Zoals vaker gebeurt kijken kunstkenners en kunstliefhebbers soms met andere ogen naar dezelfde dingen. Ten dele gebeurde dat ook bij deze prijsuitreiking. Een kleine 250 bezoekers van de tentoonstelling hadden hun stem uitgebracht op het werk dat in hun ogen voor de 1e prijs in aanmerking kwam. De uitslag daarvan werd bekend gemaakt door Wethouder Anjo Bosman.
Hun keuze viel op het schilderij “Over grenzen” van Claudy Cellier die haar werk omschreef als: Grenzen om weg te knippen; Grenzen om weg te vliegen; Grenzen om in of uit te gaan en om in zichzelf te bouwen…
Met slechts één stem verschil ging de 2e prijs naar Menno van Bree met zijn schilderij “Evenwicht”. Een schilderij dat overigens ook door de vakjury extra werd benadrukt, hoewel het door hen niet bij de eerste drie werd beoordeeld.
De 3e prijs van het publiek ging naar Marieke Achterkamp dat eveneens als titel “Over grenzen” droeg.
Een uitgebreidere beschrijving is nog te vinden in de expositieruimte.
Zondag a.s., 7 oktober van 13.00 uur tot 17.00 uur gaan de deuren van De Meijer namelijk nog éénmaal open voor de expositie, zodat belangstellenden nu ook kunnen zien welke de winnende werken zijn en door wie ze gemaakt zijn.

Claudy Cellier: Over Grenzen