] Expositie SLK | Kunstkring BArt

Expositie SLK

(geplaatst op 22 maart 2016 door webbeheer)

Kunstkring BArt exposeert 2 maanden in Lochem

Vanaf 1 april t/m 29 mei zal in de expositieruimtes aan Markt 3 in Lochem, de residentie van de Stichting Lochemse Kunstfactor, het werk getoond worden van een twintigtal kunstenaars van de Berkellandse Kunstkring B-Art. Met in totaal ongeveer 200 kunstwerken zal deze -10 jaar jonge- kunstkring bezoekers kunnen laten zien wat er zoal aan talent binnen hun vereniging aanwezig is.
De tentoonstelling is geopend op woensdagen, vrijdagen en zaterdagen van 10.00 – 17.00 uur.

affiche

Het zijn overigens niet alleen inwoners van Berkelland die zich aangesloten hebben bij B-Art. Wat betreft de woonplaatsen van haar leden bestrijkt de vereniging het gebied binnen de driehoek Winterswijk – Haaksbergen – Lochem.

Vorig jaar, toen Kunstkring BArt haar 2e lustrum vierde, werd besloten om voor de komende jaren ook nieuwe wegen te bewandelen, al was het alleen maar om te voorkomen dat de vereniging, met het voortschrijden der jaren, zou verzanden in vergrijzing (wat op zichzelf niet erg is) en verstarring (wat voor een kunstvereniging dodelijk is).

Aanvulling en verjonging van het ledenbestand was voor het bestuur van kunstkring B-Art één pijler waarop het de toekomststrategie wilde richten; vergroten van het aandachtsgebied was een tweede.

Mede door de inzet en het enthousiasme van een aantal B-Art leden heeft de kunstkring al aardige vorderingen gemaakt binnen de eerste doelstelling door in enkele maanden tijd een ledengroei te realiseren van maar liefst 20%.
Voor wat de tweede doelstelling betreft biedt de samenwerking met de Stichting Lochemse Kunstfactor, waar men onderstaande filosofie van harte ondersteunt, een prima start.

“Wederzijdse afhankelijkheid, échte samenwerking, wordt geboren als je niet denkt in termen van concurrentie, maar in die van gezamenlijk winnen,” is het uitgangspunt van het BArt bestuur.  “Concurrentie hoort thuis in de markt, niet binnen kunstverenigingen.”

Elegans

Nell van de Looij: Elegans

Door het blik- en werkveld te verruimen ontdek je nieuwe mensen, nieuwe mogelijkheden, nieuwe contacten, nieuwe technieken en doe je nieuwe ideeën op. En dat niet eenzijdig, maar wederzijds. Het BArt-logo op het affiche voor deze tentoonstelling, waaraan door de ronding die eraan is gegeven een extra dimensie wordt gesuggereerd, symboliseert deze verruiming. Er omheen is nog veel ruimte voor verdere invulling.

Wat de bezoekers van de tentoonstelling kunnen verwachten:
Allereerst: een zeer gevarieerd aanbod. Binnen kunstkring BArt zitten amateurs en professionals, beginners en specialisten. Er zijn: abstracte schilderijen van Heleen Posthumus en Ali Moolhuizen, aquarellen van Marion Schmitz, landschappen van Seine Schoemaker, fijnschilderwerk van Myra Heimans en schilderijen in uiteenlopende stijlen en technieken van de hand van Marianne Appels, Vincent Geels en Joop Huisman.
Lies Prins heeft zich gespecialiseerd in de grafische kunst: prenten en boekjes als beelddrager, gerealiseerd door middel van verschillende druktechnieken.
Daarnaast zijn er tal van driedimensionale werkstukken:
Waar Nell van de Looij een selectie van haar doorgaans zware beelden in marmer, albast, savonière, speksteen e.d. zal laten zien, daar toont Bregtje Smalbrugge juist hoe haar verfijnde plastieken in albast en serpentijn of keramiek tot hun recht kunnen komen.
Dolf Bierhuizen en Harry Lankveld tonen daarnaast hun creaties in hout, waarbij in Dolfs werk vooral de vorm en structuur van het hout benadrukt worden, terwijl Harry zich een specialist toont in de meer ambachtelijke benadering van de houtbewerking.
En dan zijn er nog Nique Baltink Vosman, Thea Bentvelzen, Louise Bierhuizen, Hilde Grooters, Corry Lankveld en Elly Overduin die ieder op hun eigen wijze en met eigen stijlelementen vorm geven aan voorwerpen en beelden in keramiek met bijzondere oxides, glazuren, engobes en pigmenten.
Een bijzondere vorm van werken met keramiek wordt getoond door het echtpaar André en Jeanne te Dorsthorst. Bezoekers zullen versteld staan van de bijzondere wijze waarop Jeanne is staat blijkt haar figuren haast te laten bewegen, terwijl de magisch realistische figuren van André iedere kijker onbewust dwingen tot het bekijken, zoeken naar en vinden van de talloze details die erin verwerkt zijn.

Structuren

Heleen Posthumus: Structuren

Bezoek
Tijdens de openingsuren van de tentoonstelling zijn steeds twee van de deelnemende kunstenaars aanwezig, zodat geïnteresseerden, desgewenst samen met hen, de tentoonstelling kunnen bekijken en/of, onder het genot van een kopje koffie of thee, met hen in gesprek kunnen gaan.

Stichting Lochemse Kunstfactor en Kunstkring B-Art hopen dat velen van u deze tentoonstelling zullen bezoeken. De entree is gratis.

Voor meer informatie:

www.lochemsekunstfactor.nl

affiche afdrukken? Klik HIER