] Corry Lankveld | Kunstkring BArt

Corry Lankveld

Corry Lankveld

Persoonlijke website:

Galerie:

Persoonlijke informatie over: Corry Lankveld,

keramiek handvorm

Corry Lankveld is autodidact wat betreft het werken met klei en is daar ongeveer 10 jaar geleden mee begonnen. Ze werkt het liefst met fijne en grove chamotte.

Om de verschillende technieken en afwerkingswijzen te leren en beter toe te kunnen passen heeft zij verschillende cursussen gevolgd.

Werken met klei betekent voor haar: alles om zich heen kunnen vergeten.

De inspiratie krijgt ze van in en van uit haar directe omgeving.
Haar werken worden doorgaans afgewerkt met glazuur, ingewassen met oxide of met engobes.
Ook krijgt zij een mooi resultaat door het stoken in de vuurkorf.