] Het is te hopen dat beroepskunstenaars ook amateurs zijn | Kunstkring BArt

Het is te hopen dat beroepskunstenaars ook amateurs zijn

Aaibaar?

“Het is te hopen dat beroepskunstenaars ook amateur zijn” was een van de verrassende uitspraken van kunsthistoricus Jaap Nijstad tijdens zijn presentatie tijdens het door Kunstkring B-Art georganiseerde Kunstcafé.

Het was een geanimeerde bijeenkomst voor de -gelukkig niet te grote- groep Berkellandse kunstenaars en belangstellenden die samen met Jaap Nijstad tijdens een boeiende presentatie middels concrete aanwijzingen en opmerkingen leerden hoe ze naar de meegebrachte “kunst”werken en creaties, inclusief die van zichzelf, konden kijken.
“Iedereen heeft bij het zien van een kunstwerk al snel een bepaald gevoel daarbij, maar door het te benoemen overstijgt dat het gevoel en kun je het onder woorden brengen”. Dat was een van de basisuitgangspunten voor het bekijken en bespreken van de vele aanwezige creaties. Ook maakte Jaap duidelijk dat hij slechts zijn mening gaf en dat die niet alleenzaligmakend is.
Kunst is meer dan het met gote precisie kopiëren van foto’s, stillevens, landschappen of vormen. Kunst voegt er iets aan toe: een stemming, een verfraaiing, een accent op de essentie. Een goed kunstwerk straalt uit wat de kunstenaar –beroeps of amateur- daar van zichzelf ingelegd heeft.
Het woord ‘amateur’ betekent van oorsprong niets meer of minder dan ‘liefhebber’. De wat denigrerende gevoelwaarde die later aan het woord werd toegevoegd doet er onrecht aan. “Het is dan ook te hopen dat beroepskunstenaars ook amateurs zijn”, aldus Jaap Nijstad.
Gaande de avond kwamen allerlei aspecten aan bod, zoals o.a.
– compositie,
– gebruikmaken en/of het accentueren van ruimte,
– accentueren of beweging aanbrengen door kleurgebruik,
– detailleren vs. vervagen,
– de toegevoegde waarde van het doorschilderen over de rand,
– het versterkende of afleidende effect van een lijst en/of passe-partout en de juiste kleur(en) daarvan,
– bepaalt het beschikbare doek de vorm van een schilderij of doet de schilder dat,
– op welke hoogte en met wat voor sokkel presenteer je jouw 3D-werk ,
– de waterbalans bij aquarellen,
– het toepassen of weglaten van glazuren,
– de signatuur,
– de toepassing van contrast
– verhogen van de aaibaarheid en het creëren van afstand.

Ook tijdens de pauze en na afloop maakten verschillende aanwezigen gebruik van de gelegenheid om mog even na te praten of verder te vragen.
De mening van de bezoekers over de invulling van dit Kunstcafé was eensluidend: zeer de moeite waard en zeker voor herhaling vatbaar.

aandachtig gehoor