] Hoe bezoekers de Berkellandse Atelierroute beoordeelden | Kunstkring BArt

Hoe bezoekers de Berkellandse Atelierroute beoordeelden

Het is moeilijk om exact aan te geven hoeveel bezoekers de atelierroute tijdens de pinksterdagen heeft getrokken. 53 Locaties, verspreid over heel Berkelland, geen poortjes waar toegangskaartjes verkocht worden en bezoekers die allemaal hun eigen lange of korte route uitgestippeld hadden.
In één dag of verspreid over 2 dagen. Dicht bij huis of verder weg. Te voet, per fiets of met de auto. Ga het maar eens natellen.
Aan de hand van de ontvangen bezoekers-tellingen (> 125 per locatie) en het gemiddeld aantal atelierbezoeken volgens de enquêteformulieren (±10) plus het feit dat de meeste bezoekers samen met iemand anders of met enkele anderen kwamen, hebben we berekend dat de atelierroute meer dan 1250 bezoekers geteld moet hebben.
(Dit getal toont een schril contrast met de bezoekersaantallen van de atelierroutepagina op onze website die alleen op zondag al bijna 3000 bezoekers registreerde!)

Het aantal bezoekers dat hun ingevulde enquêteformulier inleverde of ons toestuurde was (helaas) nog geen 5% daarvan. Dat betekent dat we van ± 95% van de bezoekers géén informatie hebben ontvangen. Dus in hoeverre de hier gepubliceerde gegevens representatief en betrouwbaar zijn blijft vooralsnog een vraag. Gebaseerd op de ontvangen gegevens kunnen we wel tot de conclusie komen dat in het algemeen de bezoekers zeer tevreden waren over de ateliers, de getoonde kunst, de organisatie, maar vooral het directe contact dat ze hadden met de kunstenaars zelf.

Wie meer details wil weten: klik HIER voor enkele grafieken en opmerkingen.