] Kunstkring B-Art is weer bijna op volle sterkte | Kunstkring BArt

Kunstkring B-Art is weer bijna op volle sterkte

Voor veel organisaties is het een hele uitdaging om (nieuwe) bestuursleden te vinden. Bestuursleden zouden nauwelijks meer te vinden zijn. Het is een veelgehoorde klacht die ook Kunstkring B-Art aan den lijve heeft ondervonden, maar die nu verleden tijd is. Bijna tenminste. Een nieuwe penningmeester is de enige die nog ontbreekt

Gewoonlijk begint het zoeken pas als na 2 of 3 ambtstermijnen bestuursleden min of meer gelijktijdig hun taak willen overdragen aan  een opvolger. Ook Kunstkring B-Art kwam in die situatie waarin hun bestuur meer vacatures telde dan bestuursleden. Een onhoudbare situatie voor de zittende bestuurders in een zo actieve vereniging  als Kunstkring B-Art.
Ook voor de komende jaren staan er namelijk weer allerlei activiteiten op het programma die veel met kunst te maken hebben. Prachtig voor de vele kunstenaars die Berkelland heeft, maar ze moeten wel georganiseerd worden. En dat vraagt om  een ander palet aan vaardigheden en interesses dan die waarvan veel kunstenaars zich willen bedienen .

Uitzondering

Gelukkig niet alle kunstenaars. En gelukkig zijn er ook mensen die juist graag activiteiten op touw willen zetten. En zo kon het gebeuren dat  Kunstkring B-Art, mede dankzij inspanningen van een aantal leden, kans heeft gezien de landelijke trend te doorbreken en dat ze nu weer beschikt over een bijna voltallig bestuur.
De samenstelling is als volgt:
Nieuw: Rob Weeber als voorzitter en Marianne Appels als bestuurslid met speciale aandacht voor interne activiteiten.
Herkozen: René Appels, opnieuw als secretaris en Dolf Bierhuizen die het penningmeesterschap wil verruilen voor de uitvoerende zaken, zoals de Atelierroute en de (nieuwe) Kunstwandelroute en het Kunstplein. Daar komt heel wat bij kijken en Dolf geeft daarom graag zijn rol als penningmeester door aan een opvolger. Tot heden zijn we er nog niet in geslaagd die opvolger te vinden.

Bent u de aangewezen persoon?

Personen (m/v) die belangstelling hebben voor kunst en voor het beheer van de financiële verenigingsmiddelen van Kunstkring B-Art kunnen contact op te nemen met het secretariaat via secretariaat@kunstkringbart.com.

Activiteiten

Het nieuwe bestuur heeft zich meteen volop gestort op de definitieve vormgeving van:

  • de Eerste Berkellandse Kunstwandelroute die op zaterdag 29 mei a.s. geopend zal worden;
  • het Kunstplein “Mo(nu)ment voor Kunst” dat volgens de planning op 11 en 12 september zal plaatsvinden;
  • de activiteiten voor eigen leden waarvan de eerste (een workshop “Fotograferen van eigen werk”) zal plaatsvinden op 21 april in het Openluchttheater van Eibergen;
  • de overige activiteiten die qua timing en uitvoering (helaas nog steeds) afhankelijk zijn van de ruimte die de coronamaatregelen bieden.

Nieuwe leden

Bij zoveel activiteiten zijn hulp en medewerking essentieel. Een bestuur kan dat allemaal niet alleen doen. Daarom hoopt het bestuur dat ook nieuwe leden zich bij B-Art willen aansluiten om samen weer volop energie te kunnen steken in het bedenken, beleven en uitdragen van kunstuitingen in en vanuit Berkelland in de komende jaren.
Aanmelden kan via https://www.kunstkringbart.com/over-b-art/lid-worden/.