] Kunstplein toch verzet naar 2021 | Kunstkring BArt

Kunstplein toch verzet naar 2021


Het Kunstplein gaat dit jaar toch niet door. We hadden gehoopt dat ons laatste evenement van dit jaar dat pas na 1 september zou plaatsvinden gewoon door zou kunnen gaan. Maar nu, na ruim drie maanden van hoop en twijfel, is het effect van de maatregelen die genomen worden om het Coronavirus onder controle te krijgen nog steeds van dien aard dat we alsnog hebben moeten besluiten om nu ook het Kunstplein een jaar te verzetten.

Ieder denkt het zijne, maar niemand weet het fijne

Hoewel niemand zeker weet of de genomen maatregelen ook echt het gewenste effect hebben (ook wetenschappers bestoken elkaar met hun uiteenlopende meningen) volhardt onze overheid met grote stelligheid in een aantal voorschriften en richtlijnen waaraan de Nederlandse bevolking zich moet houden. Zo stellig, dat ze de indruk wekken wel te weten wat niemand weet en mensen en organisaties die de hun op vermoedens gebaseerde aanwijzingen niet volgen zelfs beboeten.

Ondoenlijk

Wij hebben in ieder geval de vereiste kennis niet in huis. Hoewel de maatregelen vooralsnog gelden tot 1 september, verwachten wij niet dat ze na die datum op hoofdlijnen anders zullen zijn. Het risico om beboet te worden willen wij niet lopen; gezondheidsrisico’s evenmin. De enige optie die dan overblijft is ons te conformeren aan de richtlijnen.
Maar die optie stuit op andere dilemma’s. Zo is het voor ons ondoenlijk om op het terrein rondom De Lebbenbrugge, waar het Kunstplein gehouden zou worden, de anderhalve meter afstand tussen bezoekers te waarborgen en een verantwoorde doorstroom van (een onbekend aantal) bezoekers te reguleren. Zeker op de plaatsen waar kunstenaars hun werkwijze zouden demonstreren en tijdens de “spitsuren” waar, zo leert de ervaring grote aantallen mensen gelijktijdig het evenement komen bezoeken.
Daarnaast hebben enkele kunstenaars aangegeven dat ze, om gezondheidsrisico’s te mijden, nog twijfelen of ze deze keer wel mee zullen doen.
Een laatste dilemma is dat, als de maatregelen toch zouden worden opgeheven, de tijd tussen 1 en 12 september gewoon te kort is om nog zaken zoals goede publiciteit te realiseren.

Anderhalve meter ????

Hoe verder?

Inmiddels hebben we alle deelnemende kunstenaars over ons besluit geïnformeerd. De meeste deelnemers hebben aangegeven dat hun inschrijving onverkort van kracht blijft en dat ze de nieuwe data (11 en 12 september 2021) voor het Kunstplein al in hun agenda hebben vastgelegd.
Enkelen hebben aangegeven dat ze dat nu nog geen toezeggingen kunnen doen, omdat ze eerst meer zicht willen hebben op een wat ruimere jaarplanning.
Dat betekent dat er mogelijk enkele plaatsen vrijkomen voor kunstenaars die in 2020 niet meer mee konden doen.
Daarom hebben we de inschrijving/aanmelding weer opengezet via de bestaande link: https://www.kunstkringbart.com/inschrijven-voor-monument-voor-kunst-2020/
Evenals dit jaar geldt: Wie het eerst komt ……

Alternatief

Omdat wij het toch wel erg jammer vinden dat we opnieuw een gelegenheid die we aan kunstenaars boden om met hun kunst naar buiten te treden voorbij moeten laten gaan zoeken wij intussen naar andere mogelijkheden om nog in 2020 een gelegenheid te creëren waarbij de coronamaatregelen geen belemmering hoeven te zijn.
Zodra we iets hebben laten we het u weten.
Hebt u een goed idee? Laat het ons weten via secretariaat@kunstkringbart.com.