] Kunstuitleen | Kunstkring BArt

Kunstuitleen

 Voor weinig geld een echt kunstwerk in uw huis of bedrijf?
Dat kan !

Een van de BArt doelstellingen is om kunst toegankelijk te maken voor anderen.  Maar het aanschaffen van kunstwerken vraagt vaak om een flinke investering. Ook kan het zijn dat u een kunstwerk gekocht hebt en hebt daar achteraf spijt van. Kunstuitleen lost dat probleem op.

Kunstuitleen biedt de mogelijkheid om kunst toegankelijk te maken voor mensen die weliswaar liever een kunstwerk in huis zouden willen hebben dan een poster of een massaproduct, maar die zich de aanschaf niet in één keer kunnen veroorloven, of die graag, voor niet al te veel geld, toch regelmatig iets nieuws in hun huis of bedrijf willen hebben.

Kunstkring BArt beschikt niet over een ruimte waar u de werken persoonlijk kunt komen bekijken. Wel tonen wij via deze website het aanbod van kunstwerken die voor uitleen beschikbaar zijn, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven (b.v. door de toevoeging “in particulier bezit”),

Als u geïnteresseerd bent in een van de kunstwerken en u wilt lenen, hoe werkt het dan  verder?

Er zijn twee mogelijkheden:


1. De kunstenaar heeft een eigen website

a. In de BArt galerie is, bij de persoonsbeschrijving van de kunstenaar, een directe link gelegd naar hun persoonlijke website. Daar vindt u de contactgegevens voor die kunstenaar.

b. Belangstellenden nemen rechtstreeks contact op met de betreffende kunstenaar.

c. De kunstenaar treft zelf regelingen met de belangstellende en regelt ook het financiële gedeelte. Kunstkring BArt heeft daar verder geen bemoeienis mee.

d. Kunstkring BArt heeft voor hen wel de “Algemene Voorwaarden” en een model “Overeenkomst van Kunstuitleen” samengesteld  die u hier kunt downloaden en die de kunstenaars kunnen gebruiken.

2. De kunstenaar heeft zelf geen eigen website

Ter bescherming van de privacy van de bij Kunstkring BArt aangesloten leden staan er geen contactadressen, anders dan een link naar een eigen website, op deze website.
Als u toch contact wilt opnemen kunt u dat doen via het secretariaat  van Kunstkring BArt en vragen om het contactadres (e-mailadres of telefoonnummer) van de betreffende kunstenaar.
Als u dat hebt verloopt het verdere proces precies zoals hierboven bij 1b t/m 1d staat aangegeven.

Wij hopen dat u veel plezier aan uw geleende kunstwerken zult beleven.

Naar de kunstenaars–>