] Kunstwandelroute | Kunstkring BArt

Kunstwandelroute

HOE, WAT, WAAR EN WAAROM?

DOEL

De Kunstwandelroute Berkelland is opgezet met als primair doel natuur en cultuur met elkaar te verbinden. Daarnaast hebben de in het project betrokken belanghebbenden hun eigen onderliggende doelen:

 • Voor Kunstkring Berkelland Art (B-Art) biedt de route een mogelijkheid om diverse kunstuitingen, waaronder die van landschapskunst en objectkunst op een laagdrempelige manier onder de aandacht te brengen van kunstenaars en bezoekers van de wandelroute
 • Voor Staatsbosbeheer (SBB) en het Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) biedt de route de mogelijkheid om de betrokkenheid van de samenleving bij de natuur te versterken. Als uitvoeringsorganisatie én als deskundig beheerders van het nationale groene erfgoed geven deze organisaties mede invulling aan de versterking van de economische en toeristische betekenis het betreffende natuurgebied.
 • Voor de Gemeente Berkelland en Achterhoek Toerisme vergroot deze route de aantrekkingskracht van het gebied op eigen bewoners en op toeristen.
 • Voor kunstenaars biedt de route de mogelijkheid om hun creativiteit te uiten in een kunstwerk dat past in de natuurlijke omgeving waarin het geplaatst wordt en dat gedurende enkele maanden aan vele bezoekers getoond wordt en daardoor hun naamsbekendheid te vergroten.

HET PROJECTTEAM

Het projectteam bestaat uit:
Een stuurgroep met vertegenwoordigers van de bovengenoemde belanghebbende groeperingen ten behoeve van de planning en organisatie;
Voor dit moment zijn dat:
René Appels en Dolf Bierhuizen (B-Art)
Dirk van den Brink en Doreen Rugers (Staatsbosbeheer)
Karel Hesselink en Marieke Brouwer (Waterschap Rijn en IJssel)
Gerran Protzman (Gemeente Berkelland)
Harry van den Broek (Achterhoek Toerisme)

Verder zal er een wisselende groep van personen zijn die meewerken ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden en taken tijdens de voorbereiding, de uitvoeringsfase en de nazorg.

De coördinatie en het financiële beheer liggen bij Kunstkring B-Art.

TIJD EN LOCATIE

TIJD:
De Kunstwandelroute zal jaarlijks plaatsvinden vanaf de zaterdag van het eerste weekend na Pinksteren ((6 juni 2020) t/m 30 september 2020.
De route kan dagelijks op ieder moment van de dag worden gelopen.*)

LOCATIE:
De locatie betreft de natuurgebieden die beheerd worden door SBB, WRIJ en de Gemeente Berkelland en door deelnemende privépersonen of stichtingen en die begrensd worden door de op bijgaande kaart getoonde wegen en grenzen.
Hoewel in beginsel ieder van de op de bijgaande kaart getoonde wegen het begin- en eindpunt kan zijn van de Kunstwandelroute bevelen wij aan het start- en eindpunt te leggen bij Boerderijmuseum “De Lebbenbrugge” *) aan de Lebbenbruggedijk nr. 25, waar ook de gidsen met beschrijvingen van de route en de kunstwerken verkrijgbaar zijn.

*) N.B. Het boerderijmuseum is dagelijks geopend van 11.00 – 17.00 uur. Buiten die tijden zijn de routegidsen verkrijgbaar via de Berkellandse VVV’s en Toeristische Informatie Borculo (TIB), Hofstraat 5, Borculo

TOEGANKELIJKHEID

De Kunstwandelroute is een wandelroute en is geschikt voor rolstoelen en wandelwagens*); niet voor (brom-/snor-)fietsen, scootmobielen en andere al dan niet gemotoriseerde voertuigen.
Let wel: op enkele wegen/paden van de route is ander verkeer WEL toegestaan.
Deze wegen worden op de routekaart als zodanig aangegeven.

*) Met uitzondering van een klein gedeelte (minder dan 100 m) op het Galgeveld bij regenachtig weer.

DEELNAME

2D en 3D Kunst
Kunstenaars die geïnteresseerd zijn in deelname aan de Kunstwandelroute Berkelland kunnen via deze link de voorwaarden lezen en zich inschrijven tot uiterlijk 31 december 2019: Voorwaarden en inschrijven
Een breed scala aan disciplines is welkom.
Een selectie van de ontwerpen / ideeën maakt deel uit van de deelnameprocedure.
Kwaliteit, originaliteit en afstemming op / aandacht voor de natuur ter plaatse zijn belangrijke criteria voor de selectie

Medio januari 2020 ontvangen de ingeschreven kunstenaars een bericht van bevestiging of afwijzing van hun deelname.

Andere kunstvormen
Voor het exposeren van kunstwerken gedurende een lange periode zullen vooral uitingen van de beeldende kunst (2D en 3D) geschikt zijn. In enkele weekenden en/of op speciale dagen gedurende de Kunstwandelrouteperiode zullen op een aantal locaties op die route ook uitingen van woordkunst, muziek en dans getoond worden. In overeenstemming met de doelstelling van deze kunstwandelroute mag daarbij geen elektronische geluidsversterking worden gebruikt .
Belangstellenden om daar een optreden te verzorgen wordt verzocht daarover vóór 31 december van het jaar voorafgaand aan de eerstvolgende Kunstwandelroute contact op te nemen met de organisatoren via kunstwandelroute@kunstkringbart.com.

FINANCIËN

 1. Kosten
  De kosten voor deelname bedragen € 30,-.
  Leden van Kunstkring B-Art en bij B-Art aangesloten kunstkringen betalen € 20,-
  Dit bedrag moet min of meer gelijktijdig met de aanmelding worden overgemaakt naar rek.nr. NL67 RABO 0115 7811 53  t.n.v. kunstkring B-Art o.v.v. Kunstwandelroute *)
  De inschrijving is pas geldig na ontvangst van het inschrijfgeld.
  Bij afwijzing wordt het betaalde inschrijfgeld terugbetaald.
  Het inschrijfgeld geeft de kunstenaar tevens recht op vermelding in de full color Kunstwandelroute routegids (oplage circa 5.000).

  *) (voor betalingen vanuit het buitenland: BIC: RABONL2U)
 2. Onkostenvergoeding
  Indien nodig kan – na aanvraag bij de organisatie – een tegemoetkoming in de kosten worden verstrekt voor zover het budget dit toelaat.
 3. Jonge Kunstenaars onkosten
  De Kunstwandelroute Berkelland stimuleert graag jonge kunstenaars met actuele kunst.
  Zolang de financiële positie van de Kunstwandelroute Berkelland dit toelaat, worden beginnende jonge kunstenaars (onder de 30 jaar en niet langer dan 5 jaar werkzaam in de kunst) vrijgesteld van deelnamekosten. 
  Ook ontvangen zij – zolang het budget dit toelaat – een kleine tegemoetkoming in de verblijfskosten van € 15 per doorgebrachte nacht tijdens de opbouwperiode, met een maximum van 4 nachten. Om hiervoor in aanmerking te komen moet die aanvraag op het inschrijvingsformulier worden aangeven met opgave van de geboortedatum.

LOCATIES

Zijn door het projectteam aangewezen en/of goedgekeurde zichtlocaties op openbare gebieden van de grondeigenaren.
In samenspraak met Staatsbosbeheer en het Waterschap Rijn en IJssel zijn door het projectteam locaties aangewezen waar het plaatsen of aanbrengen van kunstwerken en het bekijken daarvan door bezoekers van de Kunstwandelroute geen belemmering vormen voor de daar aanwezige natuur.
Het aantal te plaatsen deelnemers op aangewezen locaties is (afhankelijk van de beschikbare en de benodigde ruimte) 25 tot 30.  Selectie vindt plaats in de maand januari.

JAARLIJN KUNSTWANDELROUTE 2019-2020