] Laatste kans om mee te doen | Kunstkring BArt

Laatste kans om mee te doen

Nog tot 31 december is het mogelijk om in te schrijven voor de Kunstwandelroute die volgend jaar van 6 juni t/m 20 september geopend zal zijn. Inschrijven kan via https://www.kunstkringbart.com/voorwaarden-en-aanmelding/.

Nog één keer, en wel op zaterdag 14 december a.s., zal Dolf Bierhuizen een rondleiding geven over de geplande route om kunstenaars/aspirant deelnemers te wijzen op de mogelijkheden en de beperkingen die aan hun ontwerp verbonden zijn. Of om hen de gelegenheid te geven nog eens goed te kijken en inspiratie op te doen uit de schitterende omgeving. Of om nog openstaande vragen te beantwoorden.
De rondleiding begint om 10.00 uur vanaf Boerderijmuseum De Lebbenbrugge. Wie mee wil lopen: graag aanmelden via abierhuizen@gmail.com.

Nog tot en met 31 december hebben de kunstenaars die zich aanmelden (of al aangemeld hebben) nog de gelegenheid om
– een (eenvoudige) schets van het verwachte kunstwerk,
– een korte (max. 100 woorden) toelichting op of beschrijving van hun ontwerp en van het idee achter hun ontwerp
– de te gebruiken materialen
– de afmetingen
– de verwachte opbouwtijd
– hun voorkeurslocatie(s)
op te sturen naar  kunstwandelroute@kunstkringbart.com.

In januari 2020 worden alle inzendingen beoordeeld en getoetst op toepassing of naleving van de voorwaarden en vindt, zo nodig, een selectie plaats. Deze beoordeling en selectie gebeurt door vertegenwoordigers van alle betrokken geledingen samen.
Wanneer meerdere kunstenaars hun voorkeur hebben uitgesproken voor een zelfde locatie zal ook daarover een beslissing worden genomen.
Wanneer er om wat voor reden aan het ontwerp nog iets gewijzigd zou moeten worden krijgen de ingeschreven kunstenaars daarvan bericht en de mogelijkheid om hun ontwerp nog aan te passen.
Eind januari weten alle ingeschrevenen definitief of hun ontwerp mee kan doen in de kunstwandelroute en waar en kunnen ze aan het werk.

Op basis van de nu reeds bekende ontwerpen durven we rustig te stellen dat op de wandelroute straks verrassende ontwerpen te zien zullen zijn.