] ALGEMENE VOORWAARDEN MO(nu)MENT voor KUNST | Kunstkring BArt

ALGEMENE VOORWAARDEN MO(nu)MENT voor KUNST

Bart-logo Nieuw (klein)  

 

Locatie: Het Hervormde Kerkje  “De Kluntjespot” en  Kulturhuus ’t Stieltjen, Wolinkweg  7273 SL Haarlo

Datum: 10 en 11 september 2016.

Organisatie:     De organisatie van MO(nu)MENT VOOR KUNST ligt bij Kunstkring BArt in samenwerking met de Stichting Oude Gelderse Kerken.

ALGEMEEN

Wij houden niet zo van heel veel regels, maar wel van de duidelijke afspraken. Vandaar dat we hieronder toch het één en ander hebben vastgelegd als voorwaarden voor deelname.Deelname

 1. Aan MO(nu)MENT voor KUNST kunnen kunstenaars uit binnen- en buitenland deelnemen.
 1. Inschrijven
  Inschrijving van te voren is verplicht. Inschrijven door onder aan deze pagina te klikken op INSCHRIJVEN
 1. Sluitingsdatum
  Inschrijving is mogelijk t/m zondag 7 augustus 2016.
 1. Inschrijfgeld
  Voor niet-BArt leden bedraagt het inschrijfgeld € 15,-. BArt-leden behoeven geen inschrijfgeld te betalen.
  Dit is een eenmalig bedrag. Daarvoor kunt u zowel deelnemen aan de expositie als aan de kunstmarkt en/of de demonstratie.
  Uw inschrijving wordt pas definitief wanneer dit bedrag is overgemaakt  op onze bankrekening:
  NL 67 RABO 0115 7811 53 t.n.v. Kunstkring BArt, Eibergen onder vermelding van: Inschrijving expo.
 1. Catering
  Op beide dagen zijn in Kulturhus ’t Stieltjen tijdens de openingstijden van de kunstmarkt en de expositie diverse eet- en drinkwaren (tegen betaling) verkrijgbaar. Het nuttigen van zelf meegebrachte etenswaren is toegestaan.
  Verdere voortgang
 2. U krijgt van ons bericht wanneer u bent geselecteerd of afgewezen. Wanneer u bent afgewezen voor deelname wil dat zeker niet zeggen dat uw werk onvoldoende van niveau is. Maar we willen ook, gezien het aantal belangstellenden, een goede variatie in het aanbod van kunst hebben.
 3. Verantwoordelijkheid voor het werk
  Ten tijde van de kunstmarkt blijft u te allen tijde zelf verantwoordelijk voor uw werk. Uw werk is dus niet verzekerd tijdens de Kunstmarkt. De organisatoren aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade en/of diefstal aan werken of goederen van de deelnemers vóór, tijdens of na de Kunstmarkt. De kunstenaar is verantwoordelijk voor een nette presentatie van het werk.

 

Speciale voorwaarden voor deelname aan de EXPOSITIE:

 1. Aantal deelnemers.
  Het aantal deelnemers is beperkt, nl. 35 deelnemers. Mocht dit aantal bereikt zijn dan wordt u op de wachtlijst geplaatst. VOL = VOL. Wanneer er onverwacht een plaats vrij komt dan wordt de volgorde van inschrijving toegepast voor plaatsing
 2. Thema
  Voor de expositie is als thema “De Kluntjespot” gekozen.
  Het wordt op prijs gesteld als u daarop in zou kunnen spelen, maar het is niet verplicht.
 3. Aantal werken
  U kunt aan de expositie deelnemen met twee werkstukken

 4. Eisen aan het tentoongestelde werk:
  – De techniek is vrij
  – Het werk moet origineel zijn, geen kopie of gedeeltelijk gekopieerd.
  – Het werk moet gesigneerd zijn.
  – De maximale afmeting voor 2 D werk is: een optelsom van lengte en breedte = 200 cm
  (dus b.v. 100 x 100 cm of 120 x 80 cm).
  – De maximale afmeting voor 3 D werk is: 150 x 50 x 50 cm.
  – Samen met uw werk levert u een envelop in met daarin de volgende gegevens:
  – – Uw naam en adres,
  – – De titel  van het werk,
  – – De afmetingen,
  – – De toegepaste techniek en
  – – De prijs.
  Bij 2 D-ers is deze envelop bevestigd aan het ophangsysteem; bij 3 D-ers op enigerlei wijze         vastgemaakt aan het werkstuk.
  – Kunstkring BArt zorgt voor een uniforme verwerking van de informatiekaartjes bij de werken. Daarvoor stuurt u de volgende gegevens (graag per e-mail) op naar coha2011@live.nl.
  — voor 2D kunstenaars: Titel, techniek, afmeting en prijs.
  — voor 3 D kunstenaars: Titel, techniek en prijs.
  – Wij verzoeken u om vóór 7 augustus een digitale foto van beide werken toe te sturen naar     web@kunstkringbart.com. Een selectie commissie beoordeelt uw werk.
 1. Inleveren en ophalen van uw werk.
  Uw werk kunt u inleveren op vrijdag 9 september 2016 tussen 10.00 en 12.00 uur bij Kulturhus ’t Stieltjen, Wolinkweg 12, 7273 SL Haarlo.
  Daarna begint de commissie met de inrichting van beide locaties. U wordt verzocht na het inleveren weer weg te gaan.
  Op zondag direct na 17.00 uur kunt u uw werk weer ophalen, tot uiterlijk 18.00 uur op bovengenoemd adres.

Speciale Voorwaarden voor deelname aan de KUNSTMARKT en DEMONSTRATIE

 1. De tentoongestelde werken
  De tentoongestelde werken moeten door de deelnemende exposanten zelf zijn vervaardigd. De exposant is op beide dagen zelf aanwezig regelt zelf een vervanger (s.v.p. van tevoren de naam van de vervanger doorgeven). Galeriehouders kunnen deelnemen, zij het dat we hun aantal beperken..
  Kunstkring BArt behoudt zich het recht voor om een stand terug te nemen en de deelnemer de toegang te ontzeggen, als de inhoud van de stand niet in overeenstemming is met de aanmelding.
 2. Exposeren van eigen werk
  Het is niet toegestaan om andere zaken dan uw eigen beeldende kunstwerken te exposeren. Artikelen die de kenmerken van massaproductie dragen of artikelen die weinig of niets met beeldende kunst van doen hebben zijn niet toegestaan. De werken mogen niet pornografisch, discriminerend en/of racistisch te zijn.
 3. Kramen
  Het is toegestaan uw eigen standplaats in te richten met attributen zoals een tafel, schildersezel, draaischijf e.d. U kunt ook een kraam van ons huren. De kosten voor de huur bedragen € 25,- voor 2 dagen. De kraam die u van ons huurt is plm. 4 meter lang en plm. 1 meter breed en wordt geleverd met een dekzeil. Wanneer u daarvan gebruik wilt maken verzoeken wij u dat bij uw aanmelding aan te geven.
 4. Workshop of demonstratie
  Indien u bij uw stand demonstratie(s) of workshop wilt geven van uw beeldend werk dan wordt u verzocht dit aan te geven op het inschrijfformulier.
 5. Stroom
  Op het inschrijfformulier kunt u ook aangeven of u electriciteit bij uw stand nodig heeft. U dient zelf te zorgen voor een (geaarde) haspel en/of snoer. Gezien de locatie heeft dit wel invloed op de plaats van uw stand.
  Verdeelstekkers mogen op last van de brandweer niet worden gebruikt. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de kunstenaars! Voor de electriciteit berekenen wij geen extra kosten.
 6. Marktindeling
  Kunstkring BArt stelt zelf een indeling samen en n.a.v. daarvan vindt plaatsaanwijzing plaats. Wel wordt er zo veel mogelijk rekening gehouden met wensen van de deelnemer.
  Om de kwaliteit en de diversiteit van de kunstmarkt te waarborgen behoudt de organisatie van de Kunstmarkt zich het recht voor om inschrijvingen, ongeacht de volgorde van binnenkomst, naar eigen goeddunken voor deelname te selecteren. Tegen het besluit is geen beroep mogelijk.
 7. Niet verschijnen
  Stands die om 11 uur niet in gebruik zijn genomen, terwijl er geen bericht van verhindering of oponthoud is doorgegeven, kunnen door Kunstkring BArt aan een ander worden toebedeeld.
 8. Afmelding
  Wanneer u annuleert binnen 1 week voor de data van de kunstmarkt, worden de kosten voor deelname niet gerestitueerd. Wanneer er een door u of ons alsnog vervanger gevonden heeft, wordt het inschrijfbedrag wel terugbetaald of doorberekend aan de vervanger. Afmeldingen dienen schriftelijk of per e mail te worden gedaan aan het secretariaat van Kunstkring BArt (secretariaat@kunstkringbart.com).
 9. Nalatigheid
  Bij nalatigheid of wangedrag van een deelnemer heeft de organisatie het recht iemand van de deelnemerslijst te schrappen. Daarmee vervallen alle bovengenoemde rechten. Het inschrijfgeld zal in dat geval niet worden gerestitueerd.
 10. Overmacht
  Mocht kort voor of tijdens de Kunstmarkt besloten worden om deze af te lasten om redenen buiten onze invloedsfeer bijv. extreme weersomstandigheden of schokkende gebeurtenissen dan is het niet mogelijk de organisatie aansprakelijk te stellen voor gemaakte directe of indirecte kosten of gederfde inkomsten.
 11. Calamiteiten.
  Bij calamiteiten moet u gehoor geven aan de aanwijzingen van de organisatoren en/of de hulpverleners.
 12. Einde van de markt.
  De auto’s worden pas na het einde van de Kunstmarkt op het Kunstmarkt terrein toegelaten. De deelnemer verplicht zich om aan het einde van de kunstmarkt de stand en standplaats volledig schoon achterlaten. In de dekzeilen mogen geen spijkers/punaises e.d. worden geslagen. Eventuele schade wordt op de deelnemer verhaald.

Tenslotte
Daar waar in deze algemene voorwaarden niet is voorzien beslist het bestuur van Kunstkring BArt.
Uiteraard hopen we dat we op een aantal van deze regels nooit terug hoeven te vallen.
Uiteindelijk willen wij allemaal, zowel organisatie als kunstenaars, ervoor zorgen dat wij zelf en zeker onze bezoekers een goede herinnering zullen overhouden aan ons MO(nu)MENT VOOR KUNST.

 

INSCHRIJVEN