] Nieuwe mogelijkheden om in te schrijven voor het Kunstplein | Kunstkring BArt

Nieuwe mogelijkheden om in te schrijven voor het Kunstplein

Terwijl het kabinet, het OMT en de verschillende veiligheidregio’s zich duidelijk hebben uitgesproken over de maatregelen die in de komende weken van 2020 van kracht zouden moeten worden zijn wij bij Kunstkring B-Art alweer bezig met de voorbereidingen voor onze activiteiten in 2021.
Op 9 juli j.l. moesten we besluiten om het “Kunstplein” dat in september had moeten plaatsvinden onder de noemer “Mo(nu)ment voor Kunst“ door te schuiven naar 2021. Wij mogen er hopelijk op vertrouwen dat vóór die tijd de omstandigheden weer ten goede gekeerd zijn.
De meeste kunstenaars die zich vorig jaar hadden ingeschreven hebben hun inschrijving gewoon mee doorgeschoven. Maar niet allemaal.

Nieuwe gelegenheid

Daardoor ontstond voor andere kunstenaars de mogelijkheid om zich alsnog (of weer) in te schrijven voor “Monument voor Kunst 2021“.
Want ook in 2021 zal het Kunstplein gehouden worden tijdens het Open Monumentenweekend, het weekend van 11 en 12 september.

Evenals dat vorig jaar het plan was zal het Kunstplein plaatsvinden bij Boerderijmuseum De Lebbenbrugge. Daar waar drie maanden lang ook het vertrekpunt voor de Berkellandse Kunstwandelroute gevestigd zal zijn.
Een combinatie van een kunstwandeling (de laatste dagen nog) en een bezoek aan het kunstplein kunnen we dan ook van harte aanbevelen.
Het kan een mooie afsluiting vormen van het zomerseizoen. 

Alsnog (of toch) meedoen

Dus als er nog kunstenaars zijn die zichzelf en hun werk graag willen presenteren tijdens dit Kunstplein en die zich nog niet opgegeven hebben: Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar, dus meld je z.s.m. aan via de website: https://www.kunstkringbart.com/inschrijven-voor-monument-voor-kunst-2021/

We hopen er ook deze keer weer een aantrekkelijk en gezellig evenement van te kunnen maken waarin kunstenaars in een prachtige omgeving hun kunstwerken kunnen tentoonstellen en ter verkoop kunnen aanbieden en waarbij bezoekers kunnen genieten van een gevarieerd aanbod aan 2- en 3-dimensionale kunstwerken van zo’n 30 kunstenaars.
Om kijken en doen te combineren vragen we weer aan de kunstenaars om -indien mogelijk- tijdens het Kunstplein ook actief met hun kunst bezig te zijn.

Meer informatie

Meer informatie kun je vinden op onze website:
https://www.kunstkringbart.com/inschrijven-voor-monument-voor-kunst-2021/
Het aanmeldingsformulier vind je daar onder de Algemene voorwaarden.