] Disclaimer | Kunstkring BArt

Disclaimer

 

Disclaimer Kunstkring BArt                                                   

 

 Privacy

Kunstkring BArt begrijpt hoe belangrijk uw privacy is voor u. Het beleid van Kunstkring BArt is er dan ook op gericht om de privacy van haar leden en van alle andere gebruikers van haar website te respecteren. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Uw gegevens geven we niet door aan derden, maar we gebruiken ze uitsluitend voor het leveren van onze diensten.

 

Disclaimer

Kunstkring BArt betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Kunstkring BArt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze website.

Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Kunstkring BArt deze website te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot de informatie op enige website die is verbonden/gelinkt van of naar onze website.

 

Copyright

Deze website geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze website is bestemd voor onze leden en geïnteresseerden, waarbij het niet is toegestaan teksten en/of foto’s van deze website te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Kunstkring BArt is het niet toegestaan teksten en/of foto’s van deze website op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Alle foto’s, teksten, persberichten en kunst in de verschillende onderdelen op deze website van Kunstkring BArt zijn naar beste eer en geweten geplaatst. Indien u meent dat er inbreuk is gemaakt op uw recht, mail dan naar info@kunstkringbart.com en wij zullen het desbetreffende onderdeel per direct wijzigen of verwijderen, mits de inbreuk naar onze mening in redelijke mate is aangetoond.