] Privacy Statement | Kunstkring BArt

Privacy Statement

Deze website is eigendom van Kunstkring BArt, een in de gemeente Berkelland, gevestigde vereniging met inschrijfnummer  KvK nr. 51170795.

Dit Privacy Statement toont onze intentie om uw recht op privacy en uw gegevens te beschermen. Kunstkring BArt  verwerkt uw persoonlijke gegevens met zorg en conform deze Privacy Statement en de in de hele Europese Unie geldende privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit Privacy Statement is deel van de Algemene voorwaarden van Kunstkring BArt  en moet aandachtig gelezen worden.

Dit Statement informeert u over uw rechten en hoe u ze kunt uitoefenen. Elk gebruik van onze websites (www.kunstkringbart.nl en www.kunstkringbart.com) betekent dat u het volledige Privacy Statement aanvaardt.

 1. Soorten persoonlijke gegevens die we verzamelen

A. Informatie door uzelf verstrekt ten behoeve van publicatie op de B-Art website:

 • Informatie op uw profiel: naam en voornaam, foto(‘s),
 • Persoonlijke informatie door u gepubliceerd: genoten opleidingen, hobby’s, creatieve vaardigheden
 • Voor zover van toepassing: de URL van uw persoonlijke website
 • Foto’s en beschrijvingen van door u gemaakte creaties
 • Tijd, datum en URL van alle webpagina’s die door het webbeheer worden aangepast.

Als u ervoor kiest om extra informatie over uzelf toe te voegen geeft u ons expliciet toestemming om die informatie te gebruiken in overeenstemming met dit Privacy Statement.

B. Informatie ten behoeve van uitwisseling met andere leden van Kunstkring B-Art:

 • Informatie t.b.v. ons adressenbestand: naam – voornaam – woonadres – postcode – woonplaats – telefoonnummer(s) – e-mail adres – URL van de persoonlijke website – beginjaar van  het lidmaatschap – discipline(s) van kunstbeoefening – jaar van einde lidmaatschap

C. Informatie verkregen van anderen t.b.v. het organiseren van verenigingsactiviteiten en -evenementen

 • Gegevens t.b.v. aanmelding/inschrijving voor ieder evenement:
  – naam, voornaam, en volledige adres
  – e-mail adres
  – telefoonnummer
  – discipline van relevante kunstbeoefening

2.       Doelen waarvoor we uw persoonlijke gegevens gebruiken

We gebruiken uw persoonlijke gegevens om:

 • De informatie die u publiek wou maken te publiceren, onder de voorwaarden in uw instellingen.
 • Algemeen ledenbeheer uit te voeren.
 • Communicatie over de website en onze activiteiten en diensten op te sturen.
 • U relevante advertenties  te tonen en u te informeren over relevante activiteiten van anderen.
 • Fraude en inbreuken op onze Gebruiksvoorwaarden te onderzoeken en, indien nodig, daartegen actie te ondernemen.
 • Anonieme statistieken over de (gebruikers van de) website te genereren, om de website te verbeteren of om statistische informatie aan derde partijen door te kunnen geven.

Door u akkoord te  verklaren met de gebruiksvoorwaarden voor deze website aanvaardt u ook dat uw profielgegevens en andere informatie die u zelf vrijgeeft, inclusief eventuele gevoelige persoonlijke informatie, beschikbaar zijn in landen buiten Nederland. Bedenk dat niet-Europese landen minder strikt kunnen zijn met betrekking tot het beschermen van uw gegevens.    

3.    Hoe uw persoonlijke gegevens gedeeld worden met derde partijen

Onze website is niet interactief.
Derden hebben uitsluitend leestoegang tot de informatie die u zelf publiek maakt, onder de voorwaarden omschreven in uw privacy-instellingen.
Het plaatsen van alle informatie (ook die van uzelf) of het aanbrengen van wijzigingen daarin is voorbehouden aan de webbeheerder.

We haten spam even hard als u. We delen uw e-mailadres nooit met anderen dan onze eigen leden en hen die dat adres beroepsmatig nodig hebben (zoals het web beheer).
Voor uw e-mail adres verwijzen wij naar uw eigen website of nemen wij contact met u op, zodat u zelf met de aanvrager contact kunt opnemen, tenzij u zelf aangeeft tegen publicatie daarvan geen bezwaar te hebben.
De onder 1B genoemde gegevens worden op de website uitsluitend gepubliceerd op een met een inlogcode en wachtwoord beveiligd gedeelte dat alleen toegankelijk is voor de zittende leden en degenen die moeten zorgen voor het actualiseren en functioneren van de website.

Statistische en anonieme informatie kan gedeeld worden in het kader van marketing en promotie. We geven nooit informatie vrij die kan gebruikt worden om u te identificeren.

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming delen we nooit persoonlijke gegevens met derden. In het geval van illegaal misbruik, wanneer we de vraag krijgen van rechtsgeldige autoriteiten of om onze rechten te beschermen, kunnen we uw persoonlijke gegevens wel beschikbaar maken aan derden.

4. Cookies

De website gebruikt cookies om u te identificeren als gebruiker van de website, om het inloggen te versnellen en om navigatie op de website te vergemakkelijken. Aan de hand van cookies kunt u op onze websites worden herkend wanneer u deze opnieuw bezoekt. Dit zijn de zogenaamde functionele cookies.
Daarnaast maken wij gebruik van analytische cookies. Daarmee kunnen we statistische gegevens, zoals het aantal bezochte pagina’s, zien die ons de mogelijkheid geven gericht onze website te verbeteren.
Wij gebruiken geen tracking cookies. U kunt cookies in uw browser uitschakelen, maar dan zullen bepaalde delen van de website niet meer normaal of minder snel functioneren.
Ter geruststelling: er zal door kunstkring B-Art op geen enkele manier contact kunnen worden gemaakt met gebruikers door middel van deze cookies.

 1.  Duur en locatie van het bewaren

Kunstkring BArt hanteert de volgende opslagtermijnen:

 • Informatie gepubliceerd namens uzelf: opgeslagen gedurende maximaal 6 maanden nadat uw account verwijderd is.
 • Geschiedenis en logs: opgeslagen gedurende 6 maanden na creatie van het item of van de log.

Let op: Uw persoonlijke gegevens kunnen opgeslagen worden in een land buiten de EU. Wij kunnen daarop geen invloed uitoefenen.

 1.  Veiligheidsmaatregelen

Kunstkring BArt heeft verschillende veiligheidsmaatregelen uitgewerkt om verlies, fout gebruik of wijziging van uw gegevens te voorkomen. Kunstkring BArt werkt met state of the art maatregelen om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen. ‘Volledige veiligheid’ bestaat niet op het internet, maar de technische deskundigen van Kunstkring BArt doen er alles aan om uw online veiligheid te garanderen.

 1.  Uw rechten

U kunt te allen tijde toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens en die gegevens (laten) wijzigen indien nodig. U kunt uw gegevens niet zelf (laten) wijzigen met uitzondering van de gegevens die in uw profiel staan. Als een andere wijziging nodig of gewenst is kunt u daarvoor contact opnemen met het web beheer van Kunstkring BArt: web@kunstkringbart.com.

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens niet voor rechtstreekse marketingdoeleinden.

 1.  Controle over uw wachtwoord

Alleen officieel geregistreerde leden van Kunstkring BArt ontvangen een inlogcode en een wachtwoord. Zij kunnen dat wachtwoord zelf wijzigen. U mag uw wachtwoord met niemand anders delen. Uw wachtwoord veilig houden is uw eigen verantwoordelijkheid.

Denkt u dat iemand uw wachtwoord kent? Wijzig dan uw wachtwoord meteen op uw profiel. Informeer ons over alle inbreuken met betrekking tot privacy of aanmeldingsgegevens via mail: web@kunstkringbart.com.

 1.  Gebruik van e-mail adressen

Kunstkring BArt verkoopt geen e-mailadressen en gebruikt ze alleen om uitnodigingen en voor u bestemde informatie te versturen.

   10.  Wijzigingen aan dit Privacy Statement

Dit Privacy Statement kan te allen tijde gewijzigd worden. Wijzigingen aan dit Privacy Statement worden op deze Website gepubliceerd, zodat u altijd op de hoogte kunt zijn van de informatie die we verzamelen, hoe we die gebruiken en delen.

Gewijzigde versies gaan onmiddellijk van kracht na publicatie op de website

 

Berkelland, (laatste update) 15 mei 2018