] Bestuurssamenstelling | Kunstkring BArt

Bestuurssamenstelling

Correspondentieadres:

Herman van der Haarstraat 4, 7482 ZP Haaksbergen
Telefoon: 053-2317735 of 06-23723415
E-mail: secretariaat

Bestuursleden:

Rob Weeber, voorzitter
René Appels, secretaris / website
Dolf Bierhuizen, penningmeester / pers & publiciteit / evenementen
Marianne Appels, bestuurslid / interne zaken