] Bestuurssamenstelling | Kunstkring BArt

Bestuurssamenstelling

Correspondentieadres:

Herman van der Haarstraat 4, 7482 ZP Haaksbergen
Telefoon: 053-2317735 of 06-23723415
E-mail: secretariaat

Bestuursleden:

vacature, voorzitter / interne zaken en innovatie
René Appels, secretaris / pers & publiciteit / webbeheer
Dolf Bierhuizen, penningmeester / pers & publiciteit / evenementen