] Commissies | Kunstkring BArt

Commissies

Binnen BArt zijn er naast het Bestuur enkele leden die zich in het bijzonder inzetten voor specifieke, terugkerende activiteiten.

Dat zijn:

EXPOSITIES en ACTIVITEITEN

De expositiecommissie:

  • onderhoudt de contacten met de diverse instellingen betreffende expositiemogelijkheden
  • organiseert een of meer groepsexposities per jaar
  • bepaalt de regels betreffende de selectie, het aanleveren en de plaatsing van de werkstukken
  • ondersteunt desgevraagd exposanten bij het inrichten van hun tentoonstellingen
  • is aanspreekpunt voor en informeert de BArt-leden over de expositiemogelijkheden in de regio en in het grensgebied
  • coördineert de wisselende tentoonstellingen voor kunstkring BArt

In de expositiecommissie hebben momenteel de volgende personen zitting:
– Bregtje Smalbrugge (vitrines)

Belangstellenden voor hun activiteiten, melding van exposities, uitnodigingen e.d. kunnen contact opnemen met het secretariaat.

PERS & PUBLICITEIT

De Commissie Pers & Publiciteit verzorgt binnen en buiten de kunstkring de communicatie en legt en onderhoudt daartoe de contacten met de individuele leden en de media. Ook de website valt ook onder haar verantwoordelijkheid.
De aansturing van die activiteiten vindt plaats vanuit het Bestuur van de kunstkring.
In de commissie pers & publiciteit hebben momenteel de volgende personen zitting:
– Dolf Bierhuizen