] Algemene informatie | Kunstkring BArt

Algemene informatie

Kunstkring B-Art  (Berkelland Art) is een kunstenaarsvereniging in de gemeente Berkelland en omgeving.

BArt werd opgericht in 2005.

Onze kunstkring bestaat uit beoefenaren van beeldende kunsten in een breed scala: schilderen (olie, acryl en aquarel), beeldhouwen, bronsgieten, keramiek, lithografie, houtbewerking, enz.
Het zijn zowel beroepskunstenaars als vrijetijds- of hobbykunstenaars

Het belangrijkste doel van de vereniging is

  1. het contact tussen kunstenaars -(semi)professional of amateur- te stimuleren,
  2. van elkaar door uitwisseling te leren en
  3. activiteiten te ontplooien om het werk van de Berkellandse kunstenaars binnen Berkelland en daarbuiten uit te dragen.

Dit betekent dat wij voortdurend wegen zoeken om tot een vruchtbare uitwisseling over elkaars werk te komen.
Daartoe hebben wij themagerichte groepsbijeenkomsten, waar rond een samen gekozen thema, werk wordt meegebracht dat samen of onder leiding van een externe deskundige besproken wordt.
Daarnaast blijft er ruimte voor subgroepjes van gelijkgestemden of disciplinegenoten, om op eigen initiatief, samen aan het werk gaan.

Door het organiseren van groepsexposities en het aansluiten bij regionale (kunst-)evenementen, bieden we onze leden de mogelijkheid hun werk onder de aandacht van anderen te brengen.
Dit wordt verder gestimuleerd en ondersteund door een website: www.kunstkringbart.com, en/of  www.kunstkringbart.nl en een nieuwsbrief. Hiermee kunnen we zowel de persoonlijke activiteiten en werk naar elkaar, alsook het gezamenlijke werk naar buiten, bekend maken en interessante kunstevenementen onder de aandacht brengen.

B-Art wil vooral een vereniging voor kunstenaars in Berkelland zijn.
Daartoe worden:
– activiteiten georganiseerd die de Berkellandse kunstenaars de mogelijkheid bieden zichzelf te presenteren (b.v. tijdens een kunstmarkt, een atelierroute of een kunstwedstrijd);
– activiteiten georganiseerd die een aantrekkingskracht kunnen hebben op andere kunstenaars en kunstliefhebbers;
– mogelijkheden onderzocht en geboden voor expositieruimte voor de individuele leden;
– mogelijkheden onderzocht en geboden voor ledenkortingen en collectiviteitskortingen bij leveranciers van evenementen en materialen.

Vijf keer per jaar is er een bijeenkomst voor alle leden waarin de activiteiten worden doorgesproken en de themabesprekingen plaatsvinden.

Ieder lid is vrij om nieuwe initiatieven voor te stellen.

Het bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken.

Momenteel zijn wij op zoek naar personen (m/v) die het leuk of een uitdaging vinden het bestuur bij de realisatie van het bovenstaande te ondersteunen.
Hebt u belangstelling? Neem dan contact op met ons secretariaat.