] Zen en Kunst | Kunstkring BArt

Zen en Kunst

lezing door Rob Muylaert.

Op donderdag 14 november a.s. organiseert kunstkring B-Art haar laatste kunstcafé van dit jaar. In een van de zalen van Buitencentrum Kerkemeijer in Borculo zal de Silvoldse keramist en kenner van Japanse kunst, Rob Muylaert, bezoekers van het Kunstcafé vertellen over zijn ervaringen. Speciaal over het werk van hedendaagse Nederlandse kunstenaars, dat gekenmerkt wordt door Zen invloeden. Let wel: volgens de authentieke betekenis van Zen.

Rob Muylaert is sinds 1984 werkzaam als keramist. Hij maakt regelmatig studiereizen naar Japan waar hij dan ook periodes werkt. Ook tijdens de voorbereidingen voor de lezing van 14 november verbleef hij daar om nieuwe kennis en ervaringen op te doen. Bezoekers van dit Kunstcafé zullen dan ook vrijwel de eersten zijn die daarvan kennis kunnen nemen.

Al bij zijn eerste bezoek aan Japan veranderde zijn opvattingen over keramiek en het ambacht. Vooral de waardering en erkenning die het ambachtelijk gemaakte gebruiksgoed van de onbekende vakman (the unknown craftsman) in Japan kreeg trof hem. Zijn huidige werk bestaat dan ook vooral uit unica, unieke stukken, die voornamelijk hun ontstaan kennen uit het ambachtelijk gemaakte gebruiksgoed.
Zo ontdekte hij bijvoorbeeld dat er tussen Raku zoals wij dat kennen en de Japanse variant een wereld van verschil ligt.
Ook de manier waarop hij zijn steengoed en porselein vormt en stookt, zijn eigen glazuren maakt en samenstelt, de decoratieve mogelijkheden van het herhaald dompelen en gieten benut en ze vervolgens combineert met penseeldecoraties en sjablonen, weerspiegelt het vakmanschap van de Japanse keramisten en de concentratie (‘Zen’) waarmee gewerkt wordt.


In de westerse samenleving heeft het woord ‘Zen’ een betekenis gekregen die ver afwijkt van de oorspronkelijke betekenis en dat vaak te pas en te onpas wordt gebruikt. In vele tijdschriften wordt “Zen’ vaak, onterecht, geassocieerd met ‘je goed voelen’, met wellness, met spa-centra of in één adem genoemd met  mindfulness. Cynici betitelen deze westerse benadering wel als “Happinez-boeddhisme’ of “Boeddhisme-light’.
In zijn oorsprong en in de Japanse beleving (die ook de beleving van Rob Muylaert is) gaat ‘Zen’ juist over discipline, aandacht en concentratie. In een Japans zenklooster gaat het er dan ook allesbehalve ‘zen’ aan toe. Beoefenaars staan elke dag vroeg op, zitten vaste uren in meditatie, eten op vaste tijden en houden zich bezig met ‘monnikenwerk’.

Om een en ander te verduidelijken zal Rob daarom tijdens zijn lezing ook iets vertellen over het boeddhisme.
Verder zal hij, mede aan de hand van voorbeelden, catalogi en boeken, ingaan op de relatie met diverse kunstvormen. Niet alleen keramiek, maar ook kalligrafie, muziek, tuinen e.d.
En -last but not least-  bespreekt hij de invloed van ‘Zen’ op de hedendaagse kunst hier bij ons. Rob hoopt ook dat hij er tijdens het Kunstcafé in zal slagen om de “new age”-opvattingen over zen en de cultuur van de boeddha-beeldjes in een wat ander licht te stellen.
Kortom: het zal een interessante avond worden. Niet alleen voor keramisten, maar ook voor hen die meer willen horen over Zen in zijn zuivere vorm en de relatie daarvan met hedendaagse kunst.
We verwachten dan ook een grote opkomst.

Nog even de gegevens op een rij:

Datum: 14 november 2019
Aanvang: 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur);
Verwachte eindtijd van de lezing: 22.00 uur
Locatie: Buitencentrum Kerkemeijer, Ruurloseweg 51, 7271 RS Borculo

Deze bijzondere lezing wordt door Kunstkring B-Art niet alleen voor de eigen leden, maar ook voor alle andere belangstellenden gratis aangeboden.
(Consumpties zijn wel voor eigen rekening.)